Amellyel szemben ott áll a kampányban nagyívűen beígért tápszergyár területe, amire jelentős Európai Uniós támogatást folyattak ki a hazai illetékesek. 

Menekültekkel a helyből felszálló merevszárnyú repülők ellen

Menekültekkel a helyből felszálló merevszárnyú repülők ellen

A héten a HELYSZÍN KIHELYEZETT lesz, a bicskei menekülttábor bejárata előtt. Ennél szimbolikusabb és beszédesebb helyszín nem létezik, tökéletesen képesíti a mai politikai történéseket: az út egyik oldalán az uniós milliárdokból felújított menekülttábor jelképezi az egyik nagy problémát, amit arra használnak, hogy az út másik felén található, KIFIZETETT, de 400 millió uniós pénzből NEM megépített “logisztikai központ” által jelképezett még nagyobb problémát, a brüsszeli pénzek államilag asszisztált ellopását leplezzék vele el.
Természetesen most sem maradhat el az új, uniós pénzek elcsalásának gyanúját érintő esetbemutatás sem. Ma a GOP 1.1.1-11 számú, a Piacorientált kutatás-fejlesztés támogatásáról fantázianevű programról lesz szó 45 MRD (!) forintot szórtak szét ebben a projektben.

Ebből a pénzből sokszor egészen extrém projekteket is támogattak, olyanokat, amelynek már a címéből ordít, hogy senki nem gondolta az egészet komolyan

Egy ilyen projekt a GOP-1.1.1-11-2011-0025 , amiben a Raab Villanyszerelő (!!) Kf.t kapott 430 milliós támogatást ás ebből 360 milliót kifizettek neki.

Képernyőfotó 2016-09-24 - 23.01.43

A pénzt november 30-án fizették ki. A téma: HELYBŐL FELSZÁLLÓ ULTRAKÖNNYŰ REPÜLŐGÉP PROTOTÍPUSA!!!! Mivel a csatolt fájl szerint a projekt MEGVALÓSULT, ezért két lehetőség van: VAGY EGY VILÁGSZENZÁCIÓ JÖTT LÉTRE, VAGY EGY ORSZÁGOS SVINDLI.

Ez ugyanis a MEREVSZÁRNYÚ ULTRAKÖNNYŰ repülőgép kifejlesztése, és NEM EGY DRÓN. Az ultrakönnyű repülőgép a repülők közötti kategória, rendes kis hobbirepülő, csak 400 kilónál könnyebb.

f100_5max

A merevszárnyú pedig azt jelenti, hogy nem helikopter, nincs függőleges propellere, nem hasonlít a drónra tehát, hanem valódi repülőgépről van szó. A helyből felszállás ugyanakkor nagyon nagy buli lenne, mert eddig két ilyen repülőgéptípus létezik, a Harrier vadászgépek, illetve a V22 “Osprey” amerikai harci szállító.

Pedig ha sikerülne, hatalmas biznisz lenne, mert gyakorlatilag egy repteret nem igénylő “repülő autót” hoznának létre ebből Az, hogy ilyen repülő prototípusát 400 millióból létrehozható, nem gondolható komolyan.

A jelek szerint a villanyszerelő kft. sem gondolta komolyan, a hivatalos kormányoldalon ugyanis látunk képdokumentációt.

a képeken két készülék van, de ezek SIMA NYOMTATÓK :))))))). EZEKEN CSAK PAPÍRREPCSIKET TUDTAK CSINÁLNI.

A kifizető és “ellenőrző” hatóságok elképesztő cinizmusára utal, hogy a Raab villanyszerelő kft. már a támogatás elnyerésekor, de aztán a kifizetéskor is FELSZÁMOLÁS ALATT ÁLLT.

IMG_6577
Tehát ezek szerint egy felszámolás alatt álló magyar Kft találta fel a helyből felszálló, tehát futópályát, repteret nem igénylő ultrakönnyű repülőgépet, azaz tulajdonképpen a repülő autót. Mégegyszer: ha ez így van: Világra szóló siker. Ha nincs így, az országra szóló svindli, az uniós pénzek lopásának újabb példája.

Sajnos az utóbbi a valószínű, de ezeknek az abszurd K+F “projekteknek” az az ördögi oldala, hogy hát egy kutatásfejlesztés nem mindig lesz eredményes. Elmondhatják akár azt is: ők kutattak és fejlesztettek serényen, csakhát ugye nem sikerült….

A rossz reklám is reklám. Lesz olyan hely, ahol ezekért az órákkal ezelőtt érkezett levelekért a mi polgármeseterünk buksiját meg fogják simogatni. Fontos a sikerélmény, ő ne tudná, mint ex-hittanár...

"Nem írnád meg az oldaladon, hogy a bicskeieket zavarja, legalábbis vagyunk így jó páran, hogy a polgármester hívogatja őket. Nem vagyunk hülyék, felfogjuk amit felolvas. Egy hívás is elég lenne... ( vagy még az sem kellett volna) Miből fizetik ezt? Volna még mire költeni Bicskén.

Egyébként hogy vagy?"

"Téged is "keresett" már a polgármester telefonon?
Páromat már kétszer reggel óta.
Úgy látszik félnek, hogy nem költöttek eleget a néphülyítésre (és még maradt a telefonra is bőven)". 


Örülök, hogy egyetértünk. Engem nem hívtak. Ismernek. Számomat is tudják. És nem vagyok besértődve, nem morzsolok könnyeket, hogy nem hívtak, sőt. Külső szemlélőként nagyon profi és kegyetlen pragmatizmus vezeti őket. Érzelmekre játszva,  érzelmek nélkül. A tényekből csakis a felhasználhatót felnagyítva. A minap arról beszélgettünk egy bölcs emberrel, hogy milyen nagy dolog lenne, ha mindezt a képességüket nem önmagukért, hanem valóban a hazájukért használnák, mint ezt valódi hazafiak szokták... Akikből mára nagyon kevés van és az egész magyar, "sokszínű" politikai "elit" közelébe még véletlenül sem mennek. Vagy ha jóhiszeműen mégis jártak ott, csalódottan távoznak.      

 

 

A heti két bicskei füstnapról szóló írásunk és fotónk alatt fórumoztunk a fűnyírásról is. Egy kedves olvasónk közeli családtagja Herceghalom községben él, Pest megyei szomszédukban. Ő hívta fel figyelmünket arra, hogy Herceghalomban mikor lehet kaszálni. Vasárnap egyáltalán nem. 

- Ha valakinek mégis nagyon muszáj akkor, megbeszélheti a szomszédokkal - derült ki a minket részletesen és szívélyesen tájékoztató önkormányzati tisztségviselő szavaiból. Navigált minket a rendelet online forrásához.

1. www.herceghalom.hu

2. Önkormányzat

3. Rendeletek

4. Jelenleg a Következő, most 2. oldal alja a zaj és rezgésvédelemről, amit 2015. áprilisában adtak ki a lakosság védelme és a rend érdekében.

Szaktanácsunk 0 Ft+ÁFA/hó Bicske Város választott vezetésének. 

Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2015.(IV.15.) rendelete
a zaj- és rezgésvédelem helyi szabályozásáról
Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdésében, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény
46. § (1) bekezdés c) pontjában és a 48. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az
alábbi rendeletet alkotja:
A rendelet hatálya
1. §
(1) E rendelet minden természetes és jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezetre terjed ki, aki –vagy amelyek- állandó vagy ideiglenes jelleggel Herceghalom
közigazgatási területén tartózkodik, illetve tevékenységet végez.
(2) E rendelet szabályait kell alkalmazni Herceghalom Község közigazgatási területén
mindazon zaj- és rezgéskibocsátásokra, amelyek kellemetlen, zavaró, veszélyes mértékű vagy
károsító zaj- és rezgésterhelést okoznak.
Zajforrások üzemeltetése
2. §
(1) A zajforrásokat a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló
27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendeletbe foglalt, megengedett zajterhelési
határértékeknek megfelelően kell üzemeltetni.
(2) A lakók nyugalmát jelentősen zavaró, zajjal járó tevékenység munkanapokon csak 07.00
és 20.00 óra között, szombaton 08 és 18 óra között végezhető.
Egyéb időpontokban, illetve vasárnap és ünnepnapokon fenti tevékenység nem végezhető.
A zaj- és rezgésvédelmi szabályok megszegésének következményei:
3. §
(1) Aki a 2.§ (2) bekezdésében foglalt rendelkezéseket megszegi, a közösségi együttélés
alapvető szabályait sértő magatartást valósít meg, amely ötvenezer forintig terjedő helyszíni
bírsággal, illetve százezer forintig, jogi személye és jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezetek esetén egymillió forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.
(2) A szabálysértés elkövetőjével szemben a közterület-felügyelő helyszíni bírságot szabhat k
2
Záró rendelkezés
4. §.
(1) E rendelet 2015. május 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit a hatályba lépése után induló
ügyekben kell alkalmazni. E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a zaj- és rezgésvédelem
helyi szabályozásáról szóló 13/2007. (XI.10.) sz. önkormányzati rendelet hatályát veszti.
(2) E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a környezet védelmének általános
szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvényben, a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek
megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendeletben, a környezeti zaj
és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendeletben
foglaltak szerint kell eljárni.
Herceghalom, 2015. április 7.     

Bicskén, a Szent László utcában ellenőriztek a körzeti megbízottak 2016. szeptember 27-én délben egy helyi lakost, aki zavartan viselkedett.

A rendőrök a 23 éves nő állapota miatt biztonsági intézkedés keretében mentőt hívtak a helyszínre. A mentőszolgálat munkatársai az orvosi segítségre szoruló személyt kórházba szállították.  

Városunk hivatalos honlapja minden jelenlévő párttag nevét felsorolja Bicske hivatalos honlapján,  csak éppen a támogatást nyújtó Európai Unió (vagy EU rövidítése) nem szerepel Bicske Város hivatalos közleményében egy árva utalással sem. 

"Brüsszel" harmincmillió forintot biztosít a Kerecsendi Kiss Márton emlékházban működő Tanoda életéhez, mert a Tanoda - a Vásárhelyi János igazgató úr vezette Mentsvár Alapítvánnyal közösen - megtette a szükséges lépéseket az EU-pályázat elnyerése érdekében.     

Az alábbiakban az országos helyzetről az Index részletesen beszámol.    

Örömmel értesítem, hogy pályázatát elutasítottuk
ROMA SAJTÓKÖZPONT 2016.09.27. 11:23

Ahogy azt sejteni lehetett, elvéreztek a legnagyobb tapasztalattal rendelkező tanodák a kormány sosem látott méretű, ötmilliárdos pályázatán. Az évtizedes múltú pedagógiai mozgalom szervezetei érthetetlenül állnak a fejlemények előtt, kilenc hónapot vártak a döntésre, indoklást nem kaptak, a nyertesek listája még nem nyilvános, és úgy hírlik, önkormányzatok friss alapítványai kerültek előnybe.
A tavaly decemberi beadási határidejű pályázat eredményét legkésőbb márciusban kellett volna nyilvánosságra hozni, az elutasító döntéseket azonban csak a múlt héten kapták meg az érintettek. Volt, aki
az elutasító döntést is az "örömmel értesítjük" formulával kapta meg.
A 86 tanodát tömörítő ernyőszervezet, a Tanoda Platform vezetője, Szűcs Norbert azt mondta a Roma Sajtóközpontnak, hogy egyelőre nem látja az okokat, hogy miért a legnagyobb tapasztalattal rendelkező tanodai műhelyek estek ki a rostán, de ez mindenképpen nagy rendszerhibát jelez.

Forrás van, de mások kapják
Most végeznek egy kérdőíves felmérést, eddig 60 tanoda jelzett vissza, közülük mindössze hatan nyertek. „Az látszik, hogy
a tanoda mozgalom legfontosabb szervezetei hullottak ki,
azok, akik erejükön felül akkor is kitartottak, amikor évekig nem volt forrás.”Pedig most lenne miből finanszírozni a civileket.
Decemberben derült ki, hogy a hátrányos helyzetű gyerekek iskolai sikerességét növelni hivatott tanoda programra a kormány korábban soha nem látott volumenben különített el pénzt az uniós forrásokból. Csakhogy az ötmilliárd forint keretösszegű pályázat feltételei már akkor okot adtak a gyanúra, hogy a legtapasztaltabb civilek helyett hatalom közeli alapítványok, illetőleg egyházi szervezetek kerülnek majd előnybe.
06
Fotó: Barakonyi Szabolcs
A rendszernek kedves civilekre fazonírozták?
A kiírás alapján ugyanis gyakorlatilag lehetetlen kigazdálkodni a projektvezetőt és a rezsiköltségeket, ez utóbbira (terembérlés, fűtés, posta, internet, stb.) például havi 14 ezer forintot lehetne költeni. Nyilvánvaló, hogy azok a pályázók, amelyek eleve rendelkeznek likvid tőkével, munkatársakkal, egyéb forrásokkal és infrastruktúrával (például az egyházak, és az iskolák vagy az önkormányzatok által működtetett alapítványok, amelyek külön célcsoportként fel is tűntek a kiírásban) előnybe kerültek egy átlagos magyar civil szervezettel szemben, ami akár évtizede is működtet tanodát.
Mi az a tanoda?
A tanoda olyan intézmény, amely iskolán kívüli foglalkozás keretében elsősorban a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók, közülük is főként a hátrányos megkülönböztetésük miatt még nehezebb helyzetben lévő romák iskolai sikerességét, továbbtanulását kívánja elősegíteni, ezáltal javítva későbbi esélyeiket a munkaerőpiacon való érvényesülésre és a társadalmi integrációra. A tanodai programok célul tűzték ki, hogy azokat a gyerekeket segítsék, akik számára ön­magában sem a család, sem az iskola nem tud megfelelő feltételeket kialakítani az iskolai sikerességhez és a továbbtanuláshoz. Magyarországon kb. tizenöt éve működnek tanodák. A tanodai programok támogatása 2003-tól indult meg a PHARE keretében, az első jelentősebb támogatást az I. Nemzeti Fejlesztési Terv során 2004-ben ítélték meg. Többször szóba került a tanodák normatív finanszírozása, de az sosem valósult meg.
Káló Norbert, a Bhim Rao Egyesület által működtetett Kincses Sziget Tanoda vezetője szerint az ország legreménytelenebb helyzetű borsodi kistérségében öt településen működő tanodáik bezárásának legnagyobb vesztesei a gyerekek. „Ebben a térségben a tanodai foglalkozások biztosították a megfelelő oktatási színvonalat azoknak a gyerekeknek, akik otthonról is kevés támogatást kapnak, hiszen a szüleik munkanélküliek, nem tudják megfizetni azokat a szolgáltatásokat, amit a többség természetesnek tart”.
Kálóék még jobb helyzetben vannak a többiekhez képest, pályázataikat nem elutasították, hanem tartaléklistára kerültek, ami azt jelenti, hogy még reménykedhetnek, hátha marad máshonnan forrás. A három tanodát működtető Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Romák Érdekvédelmi Egyesületének viszont minden pályázatát elutasították.
Szégyellem megmondani a gyerekeknek, mert nagyon várják már, mikor indul a tanév, folyton kérdezik.
Nem értjük miért nem nyertünk, indokolást nem kaptunk, állítólag majd később tájékoztatnak" – nyilatkozta a szervezet vezetője, Glonczi Béláné.
Az egyik legismertebb tanodavezető, a blogjáról és a tanítványai rajzairól is ismert L. Ritók Nóra szervezetét is elutasították. Az Igazgyöngy Alapítvány vezetője szerint a tanodások az esélykiegyenlítésre képtelen magyar iskolarendszer helyett dolgoznak tarthatatlan, hogy az erre a célra fordított uniós forrásra is kilenc hónapot kell várni. Ráadásul abból nemcsak hogy a tapasztaltak maradnak ki, de olyan fenntartókat is támogatnak, amelyek konkrétan felelősek egy-egy falu iskolájának totális szegregálódásáért, és ahova természetesen alig is jár halmozottan hátrányos helyzetű, netán cigány tanuló.
Az Utolsó Esély Tanod Mátraterenyén, 2010. március 25-én.
Az Utolsó Esély Tanod Mátraterenyén, 2010. március 25-én.
Fotó: Komka Peter
Azt sem támogatták, aki kidolgozta a pályázat alapját
Ennél is meredekebb, hogy a már említett Tanoda Platform – aminek hajdúsági pedagógus is tagja – dolgozta ki azokat a szakmai sztenderdeket, amik a pályázat szakmai követelményeinek alapjait jelentik, és ennek ellenére az ebben aktív szakemberek szervezetei nem kaptak támogatást. Ritók most elárverezi a lovagkeresztjét, az így befolyt összeget a forrás nélkül maradt tanodára fogja költeni, holott egyébként általánosabb célokra szerette volna felajánlani.
Az egyik legnagyobb tapasztalattal rendelkező tanodai civil, a Nógrád megyében aktív Berki Judit, arról tájékoztatta az RSK-t, hogy azonnal összehívatta a civil tagokkal is rendelkező kormányzati tanácsadó testületet, az Antiszegregációs Kerekasztalt, hogy napirendre vegyék a kérdést, de a minisztérium csak október 13-ra fogja összehívni a fórumot.
Ott is nyertek, ahol nincs rászoruló
Kérték a nyertes lista közzétételét, hogy meg lehessen nézni az országos lefedettséget, mennyi a régi, mennyi az új pályázó, mennyi az iskolai, önkormányzati fenntartó – de nem kapott választ, mondja Berki.
„A régi tanodások fel vannak háborodva, folyamatos a megbeszélés a szervezetek között, napok óta forr a levegő; felülvizsgálatot fogunk kérni, és szakmai indoklást. Komplett településeket tudunk, ahol egy meghatározható pályázatírói kör minden pályázata nyert, olyan területeken, ahol nincs is rászoruló gyerek. Minket, régi tanodásokat egy sor előnnyel kecsegtettek sokéves szakmai tapasztalatunk alapján, de most úgy látjuk, ilyen körülmények között nem érdemes civilként pályázatokon indulni.”
Berkiéket egyébként néhány hete húsz év után dobta ki a bátonyterenyei önkormányzat, de egy magánalapítványnak köszönhetően meg tudtak vásárolni egy helyiséget, ahol folytathatnák sikeres tanoda programjukat, feltéve, ha találnak rá forrást. Megkérdeztük a pályázatért felelős Emberi Erőforrások Minisztériumát, hogy mikor teszik közzé a nyertes listát, egyelőre nem válaszoltak.

hatarfudt.jpg

- Jó estét!

- Jó estét! 

- Kedd van ma, ez tudja mit jelent?

- Onedin család? 

- Ma ismét alakítanak a bicskeiek...

- Dől a füst megint.  

- Úgy van.... Itt az ablakomtól 20 méterre gyújtotta valaki, a zöldet ráadásul!

- Lehet hogy a migráncsok füstjelei? 

- Nem lehet kimenni egyszerűen... Ez van hetente kétszer
Péntekem vendégem jött, aki még sosem járt itt. Hát szégyelltem hogy egy ilyen helyen lakom... 2016-ban ezt nem lehet megtenni hogy a füsttől megfulladjunk.

- Azért nem mernek becsülettel, tisztességesen fellépni ellene, mert van egy központi hagyományőrző címkézett gondolatuk, hogy mi mezőváros voltunk és mehet a füstölés, mert hozzátartozik az emberek életéhez. Tudja, jómagam gyerekkoromban szívesen tüzeltem az árokba összekotort avart. De nekem nagyszüleim csak akkor engedték meg, ha megszáradt. Jó időben, amikor tudja azt a jó ember, hogy szívesen szellőztetünk, hogy résnyire vagy bukóra nyitva hagyjuk az ablakokat, mert télen kevesebb a szellőztetési lehetőség a hideg miatt - szóval a híres mezővárosi agynak, el kellene odáig jutnia, hogy vagy nem éget egyáltalán, hanem zsákolja,  vagy később éget szárat és avart gallyal. A város médiafelületein, amit mi tartunk fenn, városlakók, ahogy a városvezetést is mi fizetjük - igazán kellene ezzel kapcsolatban egy koncepció a tájékoztatásra. Akár előre jelezhetné, hogy egy-két év és ezért meg ezért  fogjuk betiltani. Tudja, ez egy generációs probléma. Ismerek olyan esetet,  amikor a nagyszülő vagy az édesapa nem akar leszokni erről, mert összegereblyézi és meggyújtja, majd kapirgálja a a hamut. Mert neki ez az ősz évszak. Nekem nem ez az ősz. Apámat egyszer kiskoromban megkérdeztem, melyik a kedvenc évszakja, mert nekem a nyár, hurrá, nyaralunk. Ő pedig döbbenetemre azt mondta: "- Nekem az ősz. - De miért, apu, akkor kezdődik a suli. - Az ősz, mert akkor minden van. Beérik a termés. Szüretelünk. Betakarítunk." Szóval Bicske mezőváros nem a füst miatt szerette az őszt, főleg nem, ha elrontják e későnyári szép napok jóízű levegőjét.    

 

A kőszegi példa            

 

Kisvárosunk vezető "stratégáinak" már ajánlottuk a kőszegi példát, ahol kora tavasztól késő őszig nem lehet szabad téren növényi hulladékot égetni, az a szép város pedig - ahogy már ez a szép város is - elszállítja a zöld anyagot, csak ki kell tenni.  Ezt az ajánlást Péter Olvasónknak köszönhetően még azelőtt tettük a bicskeiek blogján, hogy a Zöld Bicske eljutott volna az évi 10 alkalommal történő zöld-hulladék begyűjtés meghirdetéséig.

Bátorság, tökösség kell és biza vér szükségeltetik a méltóságos pucába, ki kell mondani, hogy ez egészségre és környezetre ártalmas, tehát be kell tiltani és szankcionálni kell arra való hivatkozással akár, hogy ingyen elviszik csak be kell zsákolni, a gallyat méteresre kell vágni, idejében ki kell tenni, havonta egyszer. Nem lehetetlen.  

Meg aztán itt van mellettünk egy autópálya és egy főútvonal forgalma, a városban is nyomja az autós tömeg reggeltől estig, nem kellene tovább terhelni a híresen jó és tiszta vidéki levegőt.  

Mindenesetre a 10 alkalmas zöld-hulladék szállítás valamiért elég titokzatos.
Sem a város honlapján, sem a zöldbicske honlapján lévő hulladéknaptárból nem derül ki, hogy ad-hoc mikor lesz a következő. 
A szolgáltató honlapjára aktuális hír gyanánt kikerül, de a statikus tartalom miatt azt csak az igazán "elvetemült" barangolók nézik gyakran.

 Van bicskei tévé, hivatalos honlap, városi kiadvány. A dolgozók nálunk szépen, akkurátusan a fedél és az edény szája közé szorítják az időpontot, mindig megkaptam, de alapvető lenne, ha ezt az új és környezetet, egészséget védő szolgáltatást most indítjuk, akkor kommunikáljuk is.       

izing antal 

Az elkövető képmása

ORFK Kommunikációs Szolgálat
A kamerafelvételek elemzését és minőségük feljavítását követően a rendőrség közzéteszi a robbantó képmását.

A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda 29022-493/2016. bűnügyi számon több ember sérelmére elkövetett emberölés bűntett kísérlete és más bűncselekmények elkövetésének gyanúja miatt folytat eljárást ismeretlen tettes ellen. A rendőrség a 2016. szeptember 24-én 22 óra 36 perckor a Budapest VI., Teréz körúton történt robbantás egyelőre ismeretlen személyazonosságú elkövetőjéről az alábbi azonosításra alkalmas fényképfelvételekkel rendelkezik.

 

 

Az ismeretlen férfi körülbelül 170 centiméter magas, 20-25 év körüli, aki az elkövetéskor világos horgászkalapot, sötét vászondzsekit, kék farmernadrágot és fehér sportcipőt viselt.

A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda kéri, hogy aki a fényképeken látható férfit felismeri, személyével, illetve tartózkodási helyével kapcsolatban bármilyen információval rendelkezik, hívja a nap 24 órájában ingyenesen hívható 06/80-620-107 számot, vagy a „Telefontanú” 06/80-555-111 zöld számát. Bejelentését megteheti a 107, 112 központi segélyhívók valamelyikén, illetve személyesen bármelyik rendőri szervnél.

Az országos rendőrfőkapitány a nyomravezetőnek nettó 10 millió forint díjat tűzött ki.

A rendőrség a bejelentő személyét bizalmasan kezeli.

Október 7-én a Nagy Károly Városi Könyvtárban .

 

A bicskei nagycsalád tagjai - az anya szociális szakember, az apa jogász - által alapított, nem könnyű helyzetű gyerekek és családok mellett kiálló Ökörfarkkoró Egyesület saját költségén megtartotta a tanév első kirándulását.

 "Tatára mentünk el 22 gyermekkel, 2 fiatal és 3 felnőtt kísérővel. Meglátogattuk az Öreg-tavat, a Tatai-várat és persze néhány játszóteret. Ismét elég fiatal korosztályból tevődött össze a csapat és sikerült estére jól elfáradni."

 

Részletek az Egyesület oldalán.....

 

14433207_1262928587104561_3429184692971340887_n.jpg

A Zöld Bicske némi kis ráhatásra, a jó levegő védelmében évente tíz alkalommal elszállítja a zöld hulladékot.  Legközelebb a holnap 6 órára kitett zöld hulladékot viszik el bezsákolva, a gallyas részt minimum méteresre vágott kötegekben.  ne mérgezzük magunkat, ha nem muszáj. 

14361444_10207378811369549_2770682492172884950_o.jpg

 

A Bicskén sokak által ismert és kedvelt Körmendi Tamás Köresz is segíti az etyeki kutyus menhelyet, hogy az ott éppen várakozó állásponton, szomorúan csaholgató kutyáknak mielőbb gazdája legyen.

 Tomi a szervezők kérésére szívesen állt modellt, (tényleg van is mivel - a szerk.), hogy ezzel is segítsen a különben Bicske egyik legrégebbi utcájában nevelkedett,  a vendéglátóiparban dolgozó rendkívül higgadt természetű profi az etyeki menhelyen élő kutyusoknak gazdihoz jutni.

"Mai szerencsés kutyuska Bendegúz, Palkó, Shíva, Fernandó és Tyson volt, no és Amanda a fotós is elég szerencsésnek mondhatja magát" - írja maga a szervező, Prockl Amanda, aki minden kutyákkal kapcsolatos kérdésre válaszol. . 

http://www.etyekimenhely.hu/

 

 

ia

Holnap a Kossuth téren...

Címkék: program művház

2016.09.23. 08:24

Szeptember 29. Szent Mihály arkangyal ünnepe. Ekkor volt a kis farsang időszakának kezdőnapja, a lakodalmak ideje, mely Katalin napig (november 25.) tartott. Mihály napjától várták az időjárás hidegre, téliesre fordulását: „Szent Mihály öltöztet, Szent György vetkőztet.” Ettől a naptól nem volt szabad az ágyneműt az udvaron szellőztetni. Szeptember 29. Szent Mihály arkangyal napja a betakarítás befejezésének a jelképe.[1] Szeptembert „Szent Mihály havának” is szokták hívni.

A Német Szövetségi Köztársaságban, 1950-ben alapított közszolgálati televízió forgatócsoportja készített riportot ma Bicskén. 

Az ARD - Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten der Bundesrepublik Deutschland - stábja otthonában felkereste  Dr. Bourgla Ossamah háziorvost, a városházán Pálffy Károly polgármestert valamint a Menekültügyi és Migrációs Hivatal Bicskei Befogadó Állomását.

Az intézménybe - a táborlakók és a terület biztonsága érdekében sem - már régóta nem engedik be a sajtót. Hogy a táboron kívül, akár a kapu előtt nyilatkoznak az ellátottak  vagy sem, az személyes döntésükre van bízva.

Hosszabb riportfilm készül, amihez az operatőr elég sok vágóképet rögzített.   

ismeros_arcok.jpg

 

2-3 hete, egyik lakónk születésnapja közeledtével jött az ötlet: lepjük meg valamivel.
Zoli Botos Ismerős Arcok rajongó.
Lesz, ami lesz alapon írtam egy emailt az együttesnek. Leírtam, hogy sajnos, nem tudjuk Zolit koncertre vinni, bár nagyon vágyik rá.
Szó szerint fél óra múlva felhívott Kis Laca, a menedzser és segítséget ajánlott.
Egyeztettünk és nagy örömünkre a mai napon megérkezett Intézetünkbe (Hársfalevél Nyugdijasház ) Kis Laca, Galambos Nándi és Tánczos István.
Jelenlétük is hihetetlen volt és örömet okozott, de ezen kívül Zolika kapott videó üzenetet azokról az együttes tagoktól, akik nem lehettek jelen és voltak személyes ajándékok is!

Hálásan köszönöm, hogy itt voltatok, hogy ezt önzetlenül megtettétek!
Ismerős Arcok!
EMBEREK vagytok, a legjavából!!!!!!!!

Köszönjük!!!!!!! 

 

Farkas Tünde 

Kedves Bicskeiek!
pappk.jpg
Dédapám Papp Károly gépész volt, és Bicskén élt az 1900-as évek első 1-2 évtizedében, pontosan sajnos nem tudom megmondani, hogy mikortól és meddig.
Annyit tudok, hogy onnan Mórra költözött és ott is halt meg 1943-ban 89 évesen, tehát 1854 körül kellett születnie.
Dédanyám, Varga Julianna az ő nála sokkal fiatalabb cselédje volt. 9 gyermekük született, Papp Károly egyiket sem vette a nevére, majd kidobta az egész családot, így ők Cecére kerültek árvaházba, illetve nevelőszülőkhöz, dédanyám pedig ott Cecén lett cseléd, hogy legalább a gyerekek közelében lehessen.
Dédapámról ezért aztán szinte semmi adatom nincs, csak annyit tudok a családtagok régi történetei alapján, hogy volt egy előző kapcsolatából vagy házasságából egy idősebb gyereke, akit szintén Papp Károlynak hívtak, ő az 1880-90-es években születhetett.
Ma találtam ezt a Budapesti Hírlap hirdetést, amit csakis dédapám adhatott fel 1907-ben, mert a név, a foglalkozás, az időszak és a lakhely is stimmel. 
Szeretném tudni, esetleg vannak-e leszármazottai ott Bicskén az első gyermeke, ifjabb Papp Károly után.


Azt is szeretném kérdezni, hogy vannak-e esetleg a régi képek, képeslapok között olyanok, amin szerepelhet a műhelye? Annyit tudok még, hogy "a templom közelében" volt, és az 1970-es években állítólag még megvolt a műhely épülete, s akkor még éltek olyan öregek, akik emlékeztek rá.
Illetve felmerült még bennem, hogy volt-e valamilyen helyi újság az 1900-as évek elején Bicskén, ahol a nyomára bukkanhatok? 
köszönöm szépen,
Tóth D. Lujza

Arra lettem figyelmes ma 3/4 5 tájban, hogy a Bicskei Rendőrkapitánysághoz kb. féltucat "csapatszállító" rendőrségi busz, legalább 9 személyesek és féltucat Caddy érkezett. 

 Migráncsok lázadnak? De ahhoz túl nagy nyugiban jönnek és odamennének a Csabdi útra, nem a Kisfaludy utcába. Csak valami nagy meccs lehet itten, hiszen ha szerda, akkor kupaszerda.

A kapitányságon sisakot és lábvédőket, egyéb speciális felszerelésekbe öltöznek, így indulnak a bicskei bázisról a szolgálati helyre.   

 A Videoton-Fradi mai meccsén dolgoznak Csúton - hol is játszhatna rangadót e két nagy múltú csapat? -, ezekben a percekben mentek szünetre 0:0-s félidővel.    

Aki ma nyer, az átveszi a tabellán a vezetést.  

-----

1:1 a végeredmény. 

 Végül a Vidi a 4. helyen a Fradi utolsó percekben szerzett egyenlítő góljával a 2. helyen!  Első a Vasas. Böde Dani megsérült, pedig a Ferencváros készül az Újpest rangadóra, ahol a Fradinak jobb, ha Böde is pályára léphet. 

 A hétközi bajnoki fordulóban mindössze 10 314-en tekintették meg az NB I-es labdarúgó meccseket a helyszínen, ami 1719-es átlagot jelent - gyűjtötte össze az adatokat az NSO. Ez óriási mélypont a 2016–2017-es idényben, az össznézőszám pedig csaknem négyezerrel elmaradt az eddigi legrosszabb fordulótól.

Lopás - Aki keres, az talál

Címkék: rendőrség

2016.09.21. 16:00

A járőrök 2016. szeptember 20-án délután Bicskén, a Kossuth téren igazoltattak egy 23 éves férfit, akiről megállapították, hogy a Bicskei Rendőrkapitányság lopás vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt a körözését rendelte el. A helyi lakost elfogták, a rendőrkapitányságra előállították és gyanúsítottként hallgatták ki a rendőrök.  

"Szép tiszta településből szemetes település lettünk"

Az Ökörfarkkóró Egyesület alapjait jelentő fiatal házaspár és nagy családjuk Bicskén élnek a József Attila utcában. A feleség szociális szakember, a férj jogász. 

tata.jpg

Az Egyesület erejéből, költségtérítés vagy bármilyen honorárium nélkül, szabadidejükben végzik áldozatos munkájukat a településünkön és környékén élő szegényekért. Mint a bicskeiek blogja nemrégiben megírta, a Balaton-felvidéken nyaraltatták a szegény családból való bicskei gyerekek egy csapatát. Cserkészkednek.     

Tapasztalatuk szerint kampányszerű támogatást viszonylag szép számmal kapnak ezek az emberek, családok. Ez jó. Ennek egyszerű pszichológiai oka van. A mindennapokban hiányzik a támogatás. Abból is legjobban az emberi, a rendszeres, a folyamatosan kapcsolattartó. Mert az még jobb. Mert ha hirtelen valami krízis, nagy kérdés van, ami körükben mindent meghalad, akkor van kivel leülni beszélgetni, vagy lenne, aki az idejéből áldozna rájuk.... Mert a pénzt is hiányolják, de ha emberileg támogatva vannak, erősebb a motiváció, hogy eredményeket érjenek el, hogy megoldják.  

Ennyi.

Az Ökörfarkkoró Egyesület vasárnap 9 órakor, a Gyermekotthon udvaráról indul a szép Tatára.  Szeretettel várják az érdeklődő - főleg - gyerekeket, valamint azokat a dologi vagy pénzadományokat, amik akár ezt az utat támogatják útravalóval, akár a tiszteletre méltó Egyesületet.     

 

izing

 

"Csak az tudja, hogy mi a szegénység, aki onnan indult"

a videót keressétek, közlésünk napján a 2. poszt 

 

Szegény gyerekeket várnak a mányi út mellett fekvő Don Carpe Lake Bicske néven üzemelő horgásztó partján, ahol főzni is fognak.  A bicskei mélyszegénységet jól ismerő szakembereket, intézményeket és önkénteseket, minden horgászt és minden jó érzésű embert arra kérnek

dcl.jpg

első lépésben

hogy biztassanak mindenkit az adományozásra

második lépésben

pedig ugyanúgy, ahogy a Bicskei Szó is teszi, ha már meglesz a jószolgálati akció pontos hirdetménye, gondoskodjunk arról, hogy valóban elérjen a bicskei szegényekhez.

SEGÍTSÜNK SEGÍTENI. NE FELEDJÜK, BÁRMENNYIRE TAGADJÁK is EGYESEK FŐÁLLÁSBAN A SZEMÜNKBE NÉZVE, MINTHA NEM IS ITT ÉLNÉNEK, BIZONY NAGY A SZEGÉNYSÉG. AZ IS VOLT, AZ IS MARADT - a szerk.  

Tudják, mi a csóróság. Tudják, honnan indultak, nem felejtették el. Ebből indultak ki.  

Beri Zoltán levele: 

Kedves Bicskei Szó üzemeltető
Idén szeretnék hátrányos helyzetű családok,DE legfőképp gyermekek számára támogatást nyújtani ,Mikulás napján valamint Karácsonykor!
Elsősorban meleg ételt szeretnénk osztani Karácsonykor, Mikuláskor pedig csomagokat a gyerkőcöknek!
Abban szeretném kérni a segítségüket,h  legyenek kedvesek 1-1 megosztással segíteni a kezdeményezésemet, hogy minél több rászoruló gyerekhez,családhoz eljusson az üzenetem!
Válaszukat előre is köszönöm,tisztelettel. Beri Zoltán
Ha további kérdésük volna készséggel állok rendelkezésükre a 06204619639 telefonszámon

 

Minden hátrányos helyzetű gyereket és családot,időseket szeretettel várunk Mikulás napján és karácsonykor is! Meleg étel és egyébb tartós élelmiszert,gyümölcsöt,ruhát , játékot,peca felszerelést és a GYEREKEKNEK Mikulás csomagokat fogunk osztani!!!!
A
z adományozók NE pénzbeli adományra gondoljanak első sorban,MI nem "pénz" formájában kérjük a támogatást!!!! Tartós élelmiszer,játékok,ruhák,Mikulás csomagok amiket szeretnénk gyűjteni első sorban! Úgy gondolom ha kicsit össze fogunk akkor sok gyereknek és családnak valamint idős embernek tehetjük szebbé a Karácsonyt! Üdvözlettel. Zoli

 

ia 

Részletek....

Köszönet érte Kékesi Attilának, aki a Bicske képekben című csoportunkban hívta fel figyelmünket. 

filmhirado.jpg

 

 

 

 

Bicskén, a Csabdi úton verekedésről érkezett bejelentés a rendőrségre 2016. szeptember 19-én éjjel - adja hírül az FM RFK Kommunikációs Szolgálata. 

A helyszínre érkező rendőrök megállapították, hogy egy 33 éves és egy 34 éves helyi lakos összeszólalkozott, majd dulakodni kezdett egy 21 éves férfival, melynek során többször arcon ütötték a csabdi lakost, aki ennek következtében súlyos sérülést szenvedett. 

Az adatgyűjtést követően az egyenruhások otthonukból állították elő a két elkövetőt a Bicskei Rendőrkapitányságra, ahol súlyos testi sértés bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt indult ellenük büntetőeljárás.

KERESSÜK A GAZDIT - VAGY EGY ÚJAT!

Férjem és kislányom találtak a József Attila utcában egy szürke cirmos pár hetes cicát. A jobb szeme be van gyulladva. Mivel követni kezdte őket és többen jelezték nekik, hogy nem tudni, kihez tartozik, hazahozták.
Még csecsszopó lehet, mert tálból csak sokadik próbálkozás után tudott lefetyelni.

Nálunk egy-két napnál tovább nem maradhat, mert egyrészt macskaallergiás a fél család, másrészt vagy a mamája vagy egy napközben is ráérő gazdi tudná még a napi szükségleteihez a támogatást megadni.

KÉRLEK, SEGÍTSETEK A GAZDI-TALÁLÁSBAN, OSSZÁTOK MEG!