ruzsa_1397509117.jpg_960x960

 Itt csatlakozhatunk a nagy eseményhez.... A pontos helyszínt közlésünk idején link még nem tartalmazza, de megtudtuk: a koncert ingyenes és május 16-án 19 órától a Kossuth téren veszi kezdetét.  

_telgy_li_1397506228.jpg_544x731

Hagyományaihoz híven a Hit Gyülekezete Szeretetszolgálata és a keresztény felekezet bicskei - kiváló közösségének jóvoltából a legszegényebbhez fordulnak egy tál meleg étellel és jó szóval - Húsvét előtt.  

Tegyük meg mi bicskeiek, hogy a környezetünkben élő szegény, rászoruló embereknek megmondjuk: Nagypénteken, délben jöjjenek a Kossuth térre, szeretettel várják őket.    

Ha munkahelyünk és hivatásunk miatt találkozunk szinte nap mint nap rászorulókkal, mondjuk el nekik, tudjanak róla, akár munkahelyünk faliújságjára is helyezzük ki, legyen szem előtt, rajtunk ne múljon  - ezzel is segítsünk segíteni.       

ia

A Bicskei Rendőrkapitányság illetékességi területén az elmúlt időszakban megszaporodtak azok az esetek, amikor a rendőrök ittas  kerékpárosokkal szemben intézkedtek, ezért a Rendőrség az alábbiakra hívja fel a lakosság figyelmét:

A kerékpárosok második helyen szerepelnek a balesetek okozói között, az ittasan történő kerékpározás pedig még inkább növeli a balesetek bekövetkezésének kockázatát.
A rendőrök a jogsértés észlelése esetén kötelesek intézkedni.
A kerékpárral, kézikocsival, állati erővel vont járművel közlekedő személyek esetében, az ittasság fokától függően, a kiszabott bírság akár a 60.000 forintot is elérheti.

A rendőrkapitányság kéri a lakosságot, hogy a vonatkozó jogszabályok betartására fordítsanak fokozott figyelmet, mivel az ittas kerékpárosok nem csak önmagukat, hanem a közlekedés többi résztvevőjét is veszélyeztetik - áll az FMRK Sajtószolgálatának lakossági felhívásában.  

Sokan örülnek majd, ha 2020-ig megépítik Magyarország két legfontosabb turisztikai célpontja, a Balaton és Budapest között vezető bringautat. Márpedig erre jó esély van: a megvalósíthatósági tanulmány nyárra elkészül, a teljes projekt 3,5 milliárd forintba kerülhet.

nyomvona.jpg

golci_klll_1397419592.jpg_1800x1200

Papp Zoltán basszusgitár, Gyimesi Rita ének, Goldsmann Tamás akusztikus gitár  

Fotó: Csizmadia Péter 

ov_tz_1397418220.jpg_720x960

Magyarország 51 éves miniszterelnöke bicskei környezetben, jobb lábát az Emlékezés virága címmel 2006-ban fölállított 1956-os emlékmű díszkerítésére fölrakva... de nem szotyizik. 

A történelem felszentelte azt a helyet, ahová az Emlékezés virága című 1956-os emlékmű került.A forradalom hírére a bicskeiek gyülekeztek itt 1956-ban.Az 50. évforduló tiszteletére, Gyulavári Pál bicskei kötődésű szobrászművész alkotását helyezték el a Szent István úti kereszteződésben, a volt Országzászló helyére.A carrarai márványból készült emlékmű egy letisztult virágformát, egy bimbót ábrázol, emlékeztetve a nyiladozó szabadságra.Talapzatára a szobrász Márai Sándor sokat idézett szavait véste: Egy nép azt mondta: Elég volt. Állíttatta: Gróf Batthyány Kázmér Műpártoló Közalapítvány és Bicske Város Önkormányzata. 

A "Szenvedélyünk Magyarország" a Fidesz iroda ablakának új fölirata.

Szenvedélyünk Magyarország. Ennyire?   

 

Tüzoltónap május elsején

Címkék: tűzoltóság

2014.04.13. 17:33

t_znap_1397403128.jpg_679x960

fúvóüs.jpg

 

 

 

golcpapprita.jpg


KEDVES JOCÓ!


1.ső strófa

De szeretnék gazdag lenni,
Egyszer libasültet enni,
Jó ruhába járni kelni,
S öt forintér kuglert venni.

2. strófa

Mig a cukrot szopogatnám,
Új ruhámat mutogatnám,
Dicsekednék fűnek fának,
Mi jó dolga van Attilának.

1916-1918 (?)

 

 

De bizony milyen jó dolga! Annak a fiatalon elhunyt költőnek, aki kemény kis életében volt hogy  három napja nem evett, se sokat se keveset.  De ma már olyan jó dolga van, hogy a Vajda János Gimnázium egyik irodalomtanárának Tiszta szívvel címmel megtartott előadására majdnem félszáz bicskei volt kíváncsi.

Az olyan kiváló irodalomóra, mint amilyen most Márkó Szidónia magyar-angol szakos tanárnő előadása volt - ezek sorozata is hozzájárulhatna ahhoz, hogy egy kisváros gimnáziuma a település szellemi központjává váljék. A Vajda három nagy sikerű, korábbi rendezvényeinek folytatásáról nem is szólva.  

Az első percekben elhangzott az írófejedelem rajongói számára közismert tény, ami egyben különös egybeesés: április 11-én született Márai Sándor is, de ő 1900-ban, míg "Attila" 1905-ben. Tisztelték, becsülték egymást művészi életükben és kettejük erős kontrasztja, hogy míg József Attila Ferencvárosban születik nagy szegénységben, addig Márai Sándor kassai nagypolgári család sarja. Egyikük gyerekként még nem evett libasültet, míg kortársa hogyne evett volna.  Innen is, onnan is zseniket kapott a magyar irodalom - libasültre való tekintet nélkül - öt éven belül születtek meg. Nekünk.   

Hogy miért is Attilaként emlegetem? Jó okom van rá. A Vajdában egy-két évvel fölöttem járt Dóri, akivel és családjával ma is barátok vagyunk. Imádta József Attila költészetét. Elképesztően sokat foglalkozott vele, teljes beleéléssel vitatkozott művei fölött és a költőt Dóri már nem is József Attilaként, hanem egyszerűen Attilaként emlegette. Ez persze különös volt, vicces is, de mégis nagyon sokat elárult arról, hogy ez a költőóriás milyen nagyon közel tud kerülni az ifjak szívéhez. Radnótit szerettem igazán, akit viccből Miklósként emlegettem. Pilinszkyt pedig Jánosként. Jó Villon pedig egyszerűen François volt. Ne pas plus. 

Márkó Szidónia előadása olyan volt, hogy hallgatóinak jólesett úgy figyelni szavaira, hogy meg is feledkeztek talán a mai világról, mai gondokról és minden egyébről, ami ma sokszor jár a fejü(n)kben. Idősebbek részéről talán ment a belső kvízjáték: mire emlékszem, mi dereng a hallottakból, mi nem. 

Valódi frissítés volt, mint amikor itt a billentyűzeten leütjük az F5 gombot.  Megkockáztatom, talán többünknek is ifjú évei juthattak eszébe, amikor kamaszként először foglalkoztunk Attila költészetével. Aki életével és versei komorságával nagyon riasztó is tudott lenni számunkra egy idő után mindenestül.   

A végén kedvenc J.A. verseink felolvasását lehetett kérni. Egy jó nevű bicskei tanítónő, akinél a szülők szeretik elsős gyermekeiket tudni felső tagozatig, ezt kérte:

Áldalak búval, vigalommal 

Áldalak búval, vigalommal,
féltelek szeretnivalómmal,
őrízlek kérő tenyerekkel:
búzaföldekkel, fellegekkel.

Topogásod muzsikás romlás,
falam ellened örök omlás,
düledék árnyán ringatózom,
leheletedbe burkolózom.

Mindegy, szeretsz-e, nem szeretsz-e,
szívemhez szívvel keveredsz-e,
látlak, hallak és énekellek,
Istenek téged felellek.

Hajnalban nyujtózik az erdő,
ezer ölelő karja megnő,
az égről a fényt leszakítja,
szerelmes szívére borítja.

 

A Vajda János Gimnázium irodalomtanára, Somos Ágnes osztályfőnökünk, aki a Régiposta épületében, a postahivatal mai helyén, a nyolcvanas évek végén megtartott magyar fakultációk (heti dupla órák magyarból kis csoportban) alkalmával hozta be magával nekünk a szegedi egyetemista korában megszerzett Szabad-ötletek jegyzékét, aminek döbbenetes és rejtelmes sorai aztán minden József Attilával kapcsolatos dolognál jelen maradtak gondolatainkban. 

Márkó Szidónia - Németh Andor, a költő barátjának nevét említette, aki egy 1944-ben megjelent könyvet is írt József Attila címmel. Az előadás után egy hozzászóló irodalomszerető elmondta, hogy nem ismerte Németh Andor nevét és művét, neki ez új és köszöni szépen. Ám a könyvtárunk vendége volt ezen az estén Temesvári Margit nyugalmazott magyar-francia szakos középiskolai tanárnő is, mert a Vajda János Gimnázium két másik  tanárával együtt ő is kíváncsi volt kollégája rendhagyó órájára. Ahogyan a Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskolából is több pedagógus érkezett. Margit néni a Németh Andort eddig nem ismerő hallgatónak is tanára volt. Ezért jóleső derültséget teremtett, amikor Margit fejét ingatta mosolyogva, hogy ő márpedig tanított  róla, hogyne tanította volna Németh Andort.  

Egészen biztos, hogy az irodalom és a költészet megszerettetése a középiskolásokkal is könnyebben menne az első évben József Attilával, Radnóti Miklóssal, Dsida Jenővel, Kosztolányival, Kányádival - mint például a nehezebben megfogható és későbbre is nyugodtan hagyható, ma még elsőéves tananyaghoz tartozó Ómagyar Mária-siralommal. Mert ha későbbre maradna, már érettebb és az irodalmi élmények befogadásával jócskán gazdagabbá tett ifjak vennék kezükbe és tennék olyan helyre, ahol a megértve megtartott dolgok tárolódnak, nem pedig a fekete lyukak, ködök és társai.    

Végezetül: amikor erdélyi diákéveiben azt kérdezték az akkor 18 éves Márkó Szidóniától, miért akar ő mindenképpen magyar irodalmat tanulni, így válaszolt:  "Mert tanulni és tanítani szeretném József Attila életét és munkásságát".

No, azért még jött hozzá pártucat költő és író életműve, akit tanulni kellett és tanítani kell - de végül is elérte, amit akart.

Mi jó dolga van Szidóniának...       

ia

 

 

Az érintett kertvárosi lakosság közös fellépése és a Bicskei Szó közlése után nemsokkal Tóth Melinda képviselő a jegyzőnek adta át a zajszennyezésre panaszkodó lakók kérvényét, amit korábban Bálint Istvánné képviselő is megkapott.    

Legjobb információink szerint az üzem engedélyt szerzett a zajvédő megépítésére és a kivitelezés is hamarosan elkezdődik. A Vincotech türelmet kér addig a lakóktól.

-  A levél átadásától és bicske.blogban való nyilvánosságra kerülésétől nem sok idő telt el, úgyhogy jól haladnak a dolgok. Én nagyon örülök, hogy hamarosan megindul a beruházás - értékelte a helyzetet egy érintett. 

ia

A bicskei könyvtárban - minden idők legkedvesebb bicskei közintézményében -, ma délután öt órától, Márkó Szidónia középiskola tanár tart elődadást József Attiláról  "Tiszta szívvel" címmel.  

     Részletek....

 

jaszopb.jpg

A bicskei rendőrök 2014. április 10-én délelőtt engedély nélküli árusításról kaptak bejelentést - írja közleményében az FMRFK. 
Az egyenruhások a bejelentést követően Bicske, Kisfaludy utcából három román állampolgárt állítottak elő. Az 54 éves férfi valamint egy 45 éves és egy 49 éves nő a korábban velük szemben alkalmazott intézkedés ellenére tovább folytatták az engedély nélküli árusítást, így őket a Bicskei Rendőrkapitányságra előállították. Ügyükben jogosulatlan közterületi értékesítés szabálysértés elkövetése miatt szabálysértési eljárás indult.

A választások bicskei eredményei

Címkék: választás

2014.04.10. 19:42

 Az országgyűlési képviselők választása 98,85%-os feldolgozottság mellett tájékoztató adatként FEJÉR megye 03.számú egyéni választókerület (Bicske) eredményéiről.

Lejjebb görgetve láthatjuk minden Fejér megyei település választóköri adatait.     

A 8-as számú választókör eredményei azért nincsenek itt, mert az átjelentkezettek feldolgozása még zajlik.

 


 Tessely Horváth Gáspár Varga   többiek
1.  364        152       201      59          21
2. 367          72         77       22          23
3. 422          129      125      35
4. 294          151      144      38          35
5. 328          189       155     57          20
6. 370          140       178     61          24
7. 317          157       184     49          25

2462         990      1064    321        148

  Fidesz MSZP Jobbik LMP többiek
1. 373      157     191     51      25
2. 370       72       76      22      21
3. 419      143      117     28      34
4. 324      150       124    27      10
5. 346      200       128    55      21
6. 406      151       151    48      24
7. 342      172       171    33      21
   2580    1045      958   264    156 

 

  

(ezt ma költöttem)

Címkék: vers iskola

2014.04.10. 15:48

A Költészet Napja alkalmából két olyan verset közlünk, amit nemrégiben kaptunk Gábos Orsolyától, aki a Szent László Általános Iskola tanulója. E fotó évekkel ezelőtt készült a versíróról és jó barátjáról, akit egyszerűen és kedvesen Nagyfejűnek nevez. "A barát" című verse alatt ott állott így, zárójelben: (ezt ma költöttem).     

nagyfejűvel.jpg

 

"Kedves Izing Antal!

Itt van még két versem, szeretném,ha a bicskei szóra felraknád:

A barát

Az aki bárhogy elfogad,
az aki mindig megvéd,
az aki mindig megnevettet,
az aki jó hozzád,az aki hűséges,
az aki mindig bearanyozza a napod,
az aki mindig felvidít.
A kutyád.


A halál

Szívünkben élsz, még mindig élsz,örökké élsz,

S mit te jónak vélnél azt cselekedjük,

Mi itt lenn a földön.

S mint egy elromlott ékszer ,

Úgy mentél el közülünk,

Az idő szalad, te is szaladtál

Miért kellett elmenned ily futva,ily rohanva,mint egy őrült madár

Miért nem maradhattál velünk?

Te kincs voltál és vagy:

Örökké boldog, életed során,

Mindvégig mosolygós, ártatlan emberként,

Sodort el téged az ˝árvíz˝,

Maradj még egy kicsit velünk,

És élj tovább, boldogan, segíts meg minket.

Hiányzol mama, nagyon,

Nélküled a világ nem világ,

Csak egy gömb, nélküled a virág is elhervad,mert nem lehelsz TE,

Belé életkedvet, a családi képek,

Nem lesznek családi képek,

Mert te nem vagy ott. Ha lehetne egy kívánságom azt kérném,

Hogy gyere vissza közénk ÚJRA!!!!

 

 

Mindegy milyen színű

Címkék: politika

2014.04.10. 14:06

c_m_n_lk_l_22_1397131566.jpg_712x581

Egy munkahely - "Kedves Mindenki!"

Címkék: munka

2014.04.09. 22:12

Kedves Mindenki!
Tüzépünk értékesítő/ügyfélszolgálati munkakörbe, bicskei irodába munkatársat keres. Szükségünk lenne valakire, aki rendelkezik értékesítői vénával, szeret és tud beszélni, még többet gépelni.
Építőanyag nagy- és kiskereskedelmi céghez keresünk ügyfélszolgálati munkatársat.
Főbb feladatok:
- a honlapjainkra látogató érdeklődők számára felvilágosítás nyújtása termékeinkről, szolgáltatásainkról telefonon, chat-en és e-mailen
- meglévő és leendő ügyfelekkel való telefonos és online kapcsolattartás
- bejövő ajánlatkérésekre ajánlatok elkészítése, feldolgozása, utánkövetése
- ajánlatok, rendelések precíz adminisztrációja
Elvárások:
- Legyél határozott, magabiztos, tervezz hosszú távra
- Gondolkozz az ügyfelek fejével, kiváló kommunikációs készséggel mérd fel az igényeiket
- Stabil felhasználói szintű számítógépes ismeretekkel rendelkezz
- Ne okozzon problémát a figyelmed megosztása akár egyszerre két-három dolog között
- Új információkat gyorsan tudj elsajátítani és gyakorlatba átültetni
- Legyél terhelhető,megbízható, lojális, rugalmas, logikus, gyors gondolkodású
- Kommunikálj jól szóban és írásban, és
- lakj Bicskén vagy a közeli településeken.
- Ha a fentieknek megfelelsz, minket nem zavar, ha pályakezdő vagy!
Amit kínálunk:
- Stabil munkahely
- Folyamatos képzések
- Kiváló munkakörnyezet
- Versenyképes juttatások
- Dinamikus, összetartó, fiatal csapat
Kapcsolat:
- Önéletrajzodat e-mailben várjuk a freisz.dorina@etyekituzep.hu e-mail címre

A Bicskei Rendőrkapitányság lopás vétség elkövetésének meglapozott gyanúja miatt vádemelést javasolt két férfival szemben - írja közleményében az FMRFK. 
A helyi rendőrkapitányságra 2014. január 27-én késő délután érkezett bejelentés, mely szerint Bicske, Csabdi úton lévő áruházból egy 31 éves férfi és 32 éves társa ruhaneműket, kozmetikai cikkeket és - egy üres üvegbe áttöltve- szeszes italt próbált meg ellopni.
Az egyenruhások a helyszínen elfogták és a Bicskei Rendőrkapitányságra előállították a két bodméri férfit, akiket a nyomozók lopás vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt gyanúsítottként hallgattak ki. A tolvajok elismerték tettüket.
A Bicskei Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya a napokban befejezte a nyomozást és az illetékes ügyészségen vádemelést javasolt.

Szerencsére nem csőtörés volt

Címkék: vízügy

2014.04.08. 21:08

A Bicskei Szó értesülése szerint a 300 milliméteres eternitcső, ami a víznyomó fővezetéket alkotja - szerencsére se nem tört, se nem repedt, hanem megsüllyedt és a hozzácsatlakozó sokkal kisebb tápvezeték összeillesztése csúszott meg.    

A Fejérvíz Zrt. szakemberei a helyszínen elhárították a problémát. A csőtörés meghirdetésével és az időszakos vízhiány kommunikálásával voltaképpen előre felkészítették a fogyasztókat a rosszabb lehetőségre, ami szerencsére nem következett be.  

Megsérült egy háromszáz milliméteres víznyomó fővezeték, emiatt vegyünk magunkhoz megfelelő mennyiségű vizet, mert délutánig, estig LEHETSÉGES , hogy nem lesz víz Bicskén.  

A Fejérvíz Zrt. szakemberei jelenleg a helyzet felmérésen, megoldásán dolgoznak a Bajcsy-Zsilinszky utcában és bizonyára csakis végső esetben döntenek a teljes elzárás mellett.

Szeretteinket értesítsük. 

A hivatalos információk szerint - ha elzárják a főcsapot, maximum 1-2 órás vízhiányra lehet számítani. Tehát semmiképpen ne eresszünk ki túl sokat.   

Bizakodjunk abban, a szakemberek végül nem is kényszerülnek vízelzárására. Jó munkát kívánunk Nekik. 

ia

 

Cím nélkül

Címkék: politika választás irodalom

2014.04.07. 09:02

"Szürke, komor képet fest elénk a mai választási csata, amelyért bizony valami fölöttébb lelkesedni nem érdemes. Talán ezen az egészségtelen, zavaros állapoton is segít az idő, mely most - valljuk be - a szemérmetlenül tolakodó strébereknek kedvez inkább, mint a diszkréten fáradozó becsületes munkának és igazi polgári erénynek. Majd ha kitisztul ez a mostani politikai és társadalmi káosz, nyíltabb és egészségesebb pártviszonyok alakulnak, az új szellem és az elvekben, eszmékben gyökerező új erő elsöpri talán azokat a léha parazitákat, akik fölös számmal érvényesülnek most a közéletben mindenütt, a politikában épp úgy, mint társadalmi vagy autonómiai téren."

Ady Endre 
(Nagyváradi Napló, 1901. dec. 15.)

A pártoknak kettő hete van arra, hogy a közterületi felületekre helyezett plakátjaikat és azok maradványait összeszedjék.

Ahogy összeszedik, máris kitehetik az Európa Parlament választási (május 25.) hirdetéseiket.

Mától gyűjthetik a pártok az aláírásokat az európai parlamenti választásokra. Az induláshoz húszezer támogató aláírás kell, ezt április 22-ig kell összegyűjteniük. 

      

udvarunk_1396814083.jpg_590x786

Fejér megye 3. számú választókerületében 98 százalékos feldolgozottságnál a Nemzeti Választási Iroda adatai szerint az egyéni jelöltek sorrendje a következő:

Bicske

BicskeFIDESZ-KDNP: Tessely Zoltán Károly - 50.91%MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP: Horváth András Tibor - 20.95%JOBBIK: Gáspár Kornél Dániel - 17.78%LMP: Varga György - 5.87%FKGP: Dr. Molnos Levente Lóránt - 0.81%MUNKÁSPÁRT: Veres Péter - 0.79%SEM: Papp László - 0.52%SMS: Bódi Tibor - 0.5%EGYÜTT 2014: Huszti Lajos - 0.46%KTI: Birtalan József - 0.38%MGP: Paksi Imre - 0.35%JESZ: Borsos Sándor Ákos - 0.31%SZOCIÁLDEMOKRATÁK: Dr. Bednár András Tibor - 0.24%MCF: Bogdán János - 0.09%ÚMP: Pilz István Gábor - 0.04%MACSEP: Huszti Dávid - 0%

   Részletek....

A politikai vaker a demokrácia ünnepének nevezi a választást. Jól mutatja a szavak és a valóság közötti különbséget, hogy idén először nem kapnak oklevelet azok az elsőválasztó állampolgárok, akik életükben első ízben élhetnek állampolgári, alkotmányos jogukkal.  

Valószínűleg drága az oklevél. Még nem maradna elég pénz a mindegy milyen színű megválasztott havi milliós gázsijára+költségtérítés+cafetéria. 

Egymillió elsőválasztó van 2014-ben. Hagyományosan egy parlamenti választáson 400 ezer az elsőválasztók száma. (Elsőválasztónak azokat a fiatalokat nevezzük, akik a 18. életév betöltésével először gyakorolhatják alkotmányos jogukat.)

ia 

ev210.jpg

Tiszta szívvel

Címkék: vers irodalom könyvtár

2014.04.03. 22:26

tiszta_sz_vvel_1396556720.jpg_423x566