Juhász Csengéről, Akli Sáráról, Hillebrand Dóráról, Börcs Krisztináról, Pártl Tiborról és Nagy Dominikről tudjuk biztosan, hogy idén bicskei, óbarki indulóként átszelték a Balatont Révfülöpnél vízbe szállva  és Balatonboglárnál partra lépve a nyílt vízi úszás után. Várunk e témához képet, adatot, mondandót, pontosítást, kiegészítést.

Akli Sára és Hillebrand Dóra a nagy család többi tagjával Somogyzsitfán nyaralnak. A hajós biztonsági sorfaltól többször is kaptak szőlőcukrot, mert anélkül nem élet az élet.  

dória.sári.jpg

 

Nagy Dominik ellentmondást nem tűrve tavaly és idén is teljesítette a magyar tenger átúszását.  
nagy.doma.jpg
Idén az 5,2 km-es távot  volt 2 óra 15 perc alatt úszta meg, Tervei a következők: jövőhéten Balaton oda-vissza úszás 4,5 km, utána Velencei tó 3 km, azután balatoni öbölúszás 4,7 km és ha minden jól megy akkor szeptemberben az Adrián szeretné az 5 km-es távot megúszni.  Doma 1999. szeptemberi születésű.  
A bicskei Pártl Tibor és Börcs Krisztina is átúszta a Balatont. Krisztina külön felhívta a figyelmet arra, hogy  szombaton lesz az I love Balaton 2x . Tavaly átúszta és most is tervezi. Ez 4500 méter, de felénél Tihanyban van pihenő. Az öböl átúszás pedig augusztus 10-én lesz.
Az első velencei tavi úszáson is részt vettek, ami idén augusztus 2-án lesz. Kedves olvasónk elmondta, hogy a nyílt vízi úszás nagyon klassz és szeretettel ajánlja ezeket az élményeket minden bicskei figyelmébe.  
A Balaton átúszás portálján az eredmények menüpontban Bicske nevét a keresőbe írva a következő névsort kaptuk:
1 Akli Sára 2 2000 HU Bicske 04:07:36 6877 Oklevél
2 Börcs Krisztina 1 1956 HU Bicske 03:09:27 5225 Oklevél
3 Budai Mária Irma 1 1980 HU Bicske 03:03:40 4910 Oklevél
4 Dr. Berjkes Beatrix 1 1987 HU Bicske 03:29:05 6044 Oklevél
5 Dudovics Péter 6 1983 HU Bicske 03:29:04 6042 Oklevél
6 Hillebrand Dóra 2 1969 HU Bicske 04:12:31 6909 Oklevél
7 Juhász Csenge Zsuzsanna 2 1999 HU Bicske 02:13:28 1232 Oklevél
8 Maitz Kriszta 3 1955 HU Bicske 02:54:02 4287 Oklevél
9 Nagy Dominik 2 1999 HU Bicske 02:15:23 1362 Oklevél
10 Németh Kornél 1 1997 HU Bicske 02:44:13 3523 Oklevél
11 Pártl Tibor 1 1957 HU Bicske 05:02:36 7139 Oklevél
12 Végh Ági 2 1984 HU Bicske 03:33:39 6190 Oklevél

 
Bár teljesek a születési adatok, mi azokat itt személyes adatok védelmének tiszteletben tartása miatt nem közöljük. Hozzátesszük: többen is lehettek Bicskéről, mint ami itt szerepel, mert például nem kötelező hozzájárulni az eredmény és részvétel web-es közléséhez. 
izing

Köszönjük a munkátokat!

Címkék: bicske-szíve-park

2014.07.20. 02:39

A Bicske Szíve Parkját építő bicskei családok megint letettek valamit az asztalra, pontosabban arra a területre, amit saját kezdeményezésre, saját munkával, a Bicskei Mezőgazdasági Zrt. jelentős segítségével tettek méltóbbá egy városközponthoz. 

Mostani munkájukban szerencsére most nem hívott rájuk rendőrt a (al)polgármester, reméljük, egyszer s mindenkorra elfelejtik a városépítő családok közjóért végzett munkájának ezt a fajta "elismerését".  

Uszodába menet - ahol rendszeresen úgy teszek, mintha tudnék úszni -, a Kisfaludy felől jövet a murvás harci ösvény mentén esztétikus, kavicsos körbeágyazásokat láttam a fák tövében. A szépen növekedő fűzfák lombját szépen meg is nyírták a parképítő családok.   

A kavicságy azzal a céllal készült, hogy a fák ne száradjanak ki olyan hamar. Csináltak egy tölcsért a fa köré, bele geotextília és úgy a kavics. Talán így jobban megtartja a vizet, amikor szintén önerőből, saját költségre, saját eszközzel locsolják Bicske város civil szépítői. Nem szabad elfelejteni, hogy a városgazda dolgozói olyan igényes munkát végeznek ott fűnyíráskor, hogy jólesik rajta végigtekinteni.  

Ők például olyanok, akik nemcsak kapni szeretnek, hanem adni is.

 

 

 

A kukamatrica probléma miatt is áttekintettük Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (II.27.) önk. rendeletét. 0 Ft+Áfa/hó értékben írjuk le elemzésünket Bicske Csabdin élő "polgármesterének", a főállású alpolgármesternek, hogy ne kelljen megint milliókért szakértőket megbízni.     

Ez a helyi rendelet például nem kapott szinte semmilyen itt élő embert segítő publicitást, nyilvánosságot, pedig vélhetően több, kevés pénzből gazdálkodó idős embert is érinthet, továbbá érdekes anomáliákat is tartalmaz. S ha már egyszer segíteni akar valakin a város, akkor tudassa velük az önkormányzat pénzén készülő lapban.  

Hirdetni lehetne Bicske város elhanyagolt honlapján, ahol ez 2013 novembere óta nem frissült, a "bicskei" újság pedig konkrétan nem adott hírt róla. Így működik a transzparencia?!  Figyelmébe ajánljuk a városvezetőnek, hogy a közérdekű információk elhallgatása közösségellenes.  

Szóval a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 6/2014. (II. 27.) számú helyi rendeletről van szó. A rendelet a települési szilárd hulladékok gyűjtését, elszállítását, a közszolgáltatás feltételeit tartalmazza. Több helyütt hibákkal, bár a rendelet készítésének és elfogadásának idején legalább 3 főállású jogi doktor dolgozott a hivatalban, és akkor a megbízásos ügyvédeket nem számoljuk, ők azonban nem szoktak ilyenekkel bíbelődni. 

A rendelet 17-19. §-a az érdekes.

„17. § (1) Az ingatlanhasználó a közszolgáltatás teljesítéséért – a (4)-(5) bekezdésekben meghatározott kivételekkel – közszolgáltatási díjat köteles fizetni. A díj megfizetése negyedévente utólag, számla ellenében történik.”

Itt ugye a jogszabály alkotás alapján kiderül, nincs kivétel, hiszen  az adott szakasznak nincs (4) és (5) bekezdése sem.  Majd lesz a 19. §-ban!

„18.§ Kedvezményben részesül a közszolgáltatási díj megfizetése kapcsán a 70 év feletti, egyedül élő személy, jövedelemre tekintet nélkül a 60 literes gyűjtőedény közszolgáltatási díjának mértékéig.”

A rendelet (9. § (1) bekezdés) szerint 1-1 személynek 30 liter/hét a vélelmezett hulladéktermelése, ez a minimális szerződési kötelezettsége.

Ha ebből a vélelemből, ebből a számításból azt veszem alapul, hogy az egyedülálló nyugdíjas miért is kötött volna 30 liternél többre szerződést, akkor tényleg nem érthető, hogy miért 60 literig kaphat kedvezményt.

„19.§ (1) A Képviselő-testület a közszolgáltatási díjkedvezmény megállapításával kapcsolatos hatáskörét átruházza a polgármesterre.

(2) A hulladékkezelési közszolgáltatási díjkedvezmény iránti kérelmet a polgármesternek kell benyújtani. A kérelemhez mellékelni kell a kérelmező életkorát és egyedül élést igazoló iratot.

(3) A hulladékkezelési közszolgáltatási díjkedvezmény megállapítása iránti kérelem ügyében a polgármester első fokon határozattal dönt.

(4) A közszolgáltatási díj mérséklésével kapcsolatos kérelmek személyesen a Polgármesteri Hivatal Szociális Irodáján nyújthatók be vagy postai úton juttathatók el a Polgármesteri Hivatalba.

(5) Az önkormányzat által biztosított díjkedvezmény, mentesség összegét az önkormányzat havonta fizeti meg Közszolgáltatónak.”

Az (1) bekezdés teljesen érthető, minden kérelem elbírálása érdekében ne kelljen összehívni a testületet.

A (2) bekezdés már érdekes. Eszerint a „......díjkedvezmény .......” ez vajon mit jelent? A köznapi értelemben, így ebben a formában ez lehet  1-100% között bárhol.

 Ezt a polgármester mi alapján dönti el, miközben a jövedelem mértéke ugye a 18. § szerint nem játszik a bírálat során?

„...a kérelmet a polgármesternek kell benyújtani......” Itt stilisztikai problémát érzek, mert ide sokkal inkább a „polgármesterhez” kifejezés illene.

„A kérelemhez mellékelni kell a kérelmező életkorát és egyedülélést igazoló iratot.”

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL törvény (Ket) 36. § (2) bekezdése szerint

„Az ügyfél azonosításához szükséges adatok kivételével az ügyféltől nem kérhető olyan adat igazolása, amely nyilvános, vagy amelyet  valamely hatóság, bíróság vagy a Magyar Országos Közjegyzői Kamara jogszabállyal rendszeresített nyilvántartásának tartalmaznia kell.  Az adatszolgáltatás iránti kérelmet nyolc nap alatt kell teljesíteni.”

Vagyis nem kérhető a 70 év feletti kor igazolása, hiszen az egyébként rendelkezésre áll a hivatal nyilvántartásában.

Az, hogy az egyedül élés tényét milyen okirattal lehet igazolni, az már igazán érdekes kérdés, és mivel ezt a rendelet nem is határozza meg, a szubjektivitás egyik kiváló forrása lehet.

Az (5) bekezdés kedvezményt – 1-99% – valamint mentességet ír – ami ugye 100% – mértéket feltételez. Ez megerősíti, hogy a polgármesternek mérlegelési jogköre van a kérelmek elbírálása során, de mégis mi alapján? Pártszimpátia? Szavazókörzet? Életkor? Távolság a városközponttól?  Hulladék mennyisége? Ki mit mond a kérvényezőről?  Szereti a törkölyt vagy nem? 

A kedvezmény, mentesség lehetőségének ténye talán azért nem kapott publicitást, mert az így kieső díjat az önkormányzat fizeti meg a szolgáltatónak a 19. § (5) bekezdés alapján.  De mégis elmondható, reklámozható, hogy „mi megteremtettük a lehetőségét, legfeljebb nem éltek vele”.

Ezt nevezik sunyiságnak. 

Közhírré kell tenni a lehetőséget minden olyan felületen - bicske.hu, bicskei újság, bicskei tv -, amit a város tart fenn. 

Az egyenlet megoldása egyébként városvezetéstan alaptantantárgy szerint a következő: 

Bicskén igazolni kell az életkort (miközben ezt a kérelemben is fel kell tüntetni, miközben a korábbi szerződésben is ott van), az egyedül élést is igazolni kell Bicske városában, de azt a rendelet szerint nem, hogy van-e egyáltalán a polgárnak élő hulladékszállítási szerződése :)

Pedig abból derül ki, hogy mekkora kedvezmény adható, vagyis 30 vagy 60 literes a szerződése. De ugyebár vannak olyan 70 életév feletti egyedülállók egyre jobban teljesítő kis országunkban, akiknek lehet, hogy már nincs szerződése.

Esetükben, tekintettel például burkolt környezetvédelmi szempontokra, hogy a szemétnek nem a Pócalján a helye, azt is lehet mondani: heti harminc litert a polgár által saját forrásból beszerzett 30 literes tartályban minden 70 év feletti egyedülálló esetén elvisz a hulladékszállítás. Az egyedül élést pedig szerintünk  azért nem kell bizonyítani, mert nem is lehet, mert Bicske egyes részein ez vitatható és ellenőrizhetetlen, másrészt a város számítása szerint 1 ember napi hulladéktermelése 4 liter, ami heti majdnem 30 litert jelent. Szóval mindegy, hogy egyedül él vagy nem, ha hetven feletti a nyilvántartás szerint és beszerez egy harmincas edényt valamint ezt kérvényezi, akkor ez a meccs máris le van játszva.  

(Vagy esetleg mutassa be házastársa halotti anyakönyvi kivonatát? Vagy hozzon két tanút az utcából, hogy egyedül él? Vagy nézzék meg vízfogyasztását a Vízműveknél, egy személyre valót vizet használ vagy többet?)        

A másik megoldást - amit a rendelalkotó annak politikai kockázata miatt már nem merne megtenni: azt mondná, hogy még sincs ilyen kedvezmény, mert nem kivitelezhető.

Egyébként a szándék önmagában nem rossz. Annak a városnak a mea culpája, ami idős, beteg, önellátásra képtelen emberek bentlakásos ellátását szüntette meg Tessely Zoltán aláírásával.  

Mea maxima culpa.  

 De akkor rendelkezzen a város egyértelműen és tájékoztassa a város idős lakóit tisztességesen.  

 

 

 Izing 

Az egyik Szár-Csabdi, a következő pedig a Csabdi-Tarján természetjárás a Piros jelzésen.  Természetjáró olvasónk szerint, akinek elküldtük ezt a hírünket: "Köszönöm!!  A Csabdit már bejártuk, de sajnálom, hogy konkrétan Bicskén belül nincs túra....  Pedig lenne pár hely ahová talán érdemes volna ellátogatni és talán "idegen" emberek is megismerhetnék picit Bicske "másik arcát"... "

Részletek....

 

piroska.jpg

 

Július 26-án 10-18 óra között a várost már évtizedek óta sarkig tárt kapukkal szolgáló bicskei Batthyány kastély parkjában, a Kossuth Zsuzsa Gyermekotthonban dolgozik a Magyarország Egészségvédelmi Szűrőprogramját végző szűrőkamion.  

Ezen a linken számos kapcsolódó információt láthatnak a Bicskei Szó olvasói. Az esemény szervezője Szabó Péter, aki elmondta, hogy a szűrés teljesen ingyenes, csak regisztrálni szükséges a helyszínen. Az edzőként is tevékenykedő bicskei biztos abban, hogy sokan fontosnak tartják családtagjaik és saját egészségüket.  

Hamarosan plakátot is kapunk, azonnal közöljük, hogy minél többen tudjanak erről a lehetőségről.  

bicskecsaládinap.jpg

  

 

 

 

 

 

 

 

A "kis park" újjászületése

Címkék: pályázat

2014.07.17. 08:24

A Hősök terén fekvő köznyelvben gyakran kis parkként emlegetett terület felújítására legjobb tudomásunk szerint hét millió pályázati forintot fordít a város. 

Ugyanaz a 200 milliós Európai Uniós hátterű pályázat finanszírozza mindezt, mint ami a polgármesteri hivatalt, részben a református parókiát, részben a katolikus templomot és az egykori moziépület rendbehozását.  
A Hősök terén a gödöllői Lyra Florae kertészeti cég térelválasztó szalagját látni. Ez a cég a két napos Mancs cikk alapján Alcsútdobozon nem nyerhetett...     

  

 

A magát Bicskei Újságnak nevező kiadvány - melynek stílszerűen nincs bicskei szerkesztője -, júniusi lapszámának hátoldalán olvastuk az Okmányiroda téves nyitva tartásának leírását.    

Blogunk népes olvasótáborának szíves figyelmébe ajánljuk a valóságos nyitva tartást:

"Okmányirodai Osztály ügyfélfogadás rendje:

hétfő: 8.00 órától 12.00 óráig és 13.00 órától 16.00 óráig,
kedd: 8.00 órától 12.00 óráig és 13.00 órától 16.00 óráig,
szerda: 8.00 órától 12.00 óráig és 13.00 órától 18.00 óráig,
csütörtök: 8.00 órától 12.00 óráig és 13.00 órától 16.00 óráig,
péntek: 8.00 órától 12.00 óráig.
Időpont foglalás telefonszáma: 22/ 566-558

Kérjük az okmányirodába érkező ügyfeleket, hogy a gyorsabb ügyintézés érdekében vegyék igénybe az időpontfoglalás lehetőségét fenti telefonszámon, vagy a www.magyaroszag.hu honlapon keresztül."

A Bicskei Újság júniusi száma még ott tart, hogy az Okmányirodát csak hetente három napon érhetjük el ügyes-bajos dolgainkkal....

 

 

   

"Kedden a Zöld Bicske nem ürítette ki a szemetes edényünket. Benne egy cédula, s rajta a felirat nincs matrica. Valóban nem volt kukánkra ráragasztva a 2014-es matrica, de pontosan be van fizetve a szemétszállításért, mint kötelező közszolgáltatásért ránk kirótt díj. Nem voltunk egyedül a városban, este az utcán sok teli kukát láttam, tehát a tisztelt Zöld Bicske sokat spórolt ma sokkal kevesebb szemetet szállított el, mint máskor. Igen beismerem mulasztottam, nincs kitéve a matrica még szerencse, hogy a számlás borítékban megtaláltam, s kiteszem a jövő hétre. De hogyan tegyek ki jövő héten 180 l szemetet? Miben? Elvinnék, ha duplán tenném ki? Elvégre jogos lenne a kérésem kifizettem a díjat! Az is lehet, hogy legközelebb kevesebbet fognak számlázni, hiszen egyszer nem ürítettek, ugye ez így lenne logikus tisztességes. Sőt, én a matrica árát is megspórolnám, s kinyomtatnám azon címeket, akik nem kötöttek szerződést, ahol nem fizettek. Miért azokat kell büntetni, akik szerződést kötnek fizetnek?

Azt már csak zárójelben jegyzem meg, hogy + 1 hétig nyáron 30 fokban jó nagy kitolás a lakossággal tároltatni és szagolni a kommunális hulladékot. Sőt tapasztalom, hogy a lakosság egy része eddig is kitette a közterületre a kommunális hulladékot zsákokban, ezek után talán többen élnek ezzel a lehetőséggel.

Jól van ez így? Csak így lehet helyes magatartást kicsikarni az emberekből? Lehetne esetleg másképpen is?"

Olvasónk így kezdi blogunkhoz írt levelét, amiről az jut eszünkbe először is, hogy nem szabad hagyni elmérgesedni a cég és a városlakók közötti viszonyt:
"Írhatnál egy nyílt levelet a Zöld Bicske új vezetőjének és a polgármesternek" 

"Tegnap szemétszállításkor nem vitték el a kukákat ott, ahol nem volt kint a matrica VAGY NEM LÁTTÁK !

1. A matricákat év elején csőstül kiküldik, egész évre, ha fizettél ha nem.
Nincs átvételi elismervény.
Azt sem tudni, megérkezik-e hozzánk!
A kukára rakod ellopják, az ablakba rakod, a vegetáció eltakarja!
Mind zöld! azt sem lehet látni hol hány literes nincs színnel elkülönítve!

2. Felszólítás nélkül cselekedni, nem szabályos a törvény minden tevékenység előtt előírja a felszólítást!
Mit szólna a tisztelt vezető, ha valaki figyelmeztetés nélkül pofán vágná, vagy megdobálná tojással.
(...)

3. A szemétszállító cég KUKATÁVÍRÓN üzenget az ügyfeleinek, ez már önmagában gusztustalan.
vegyem ki a levelet a kuka fedő alól és tegyem az asztalomra az iratok közé! Hányingerem van!
Követeljük, hogy tisztességesen kommunikáljanakl velünk! fizetünk a szolgáltatásért! (Saját szememmel láttam egy reggeli jelenetet, amikor a gazda kijött behúzni a kukát és érezte, hogy tele van. Én szóltam, hogy van ott valami cetli. Tessely Zoltán vezette város cége üzen az ügyfélnek úgy, hogy a fehér lapot beszorítja a kukafedél és a fölső perem közé - A szerk.)   

4. Szolgátatás teljesítés alapú legalább is a NAV szerint. Tehát ha ki van fizetve a szolgáltatás függetlenül attól, hogy van matrica vagy nincs matrica köteles elszállítani. Tehát a zöldbicske nem teljesítette a szerződéses kötelességét SZERZŐDÉSSZEGŐ!

5.Milyen jogon teszi ki inzultusnak az alkalmazottait a cég! Szerencsétlen dolgozókat a városban több helyen megkiabálták, mert nem vitték el a kukát.

6. Pont a nyár közepén kell példát STATUÁLNI, amikor közegészségügyi szempontból sem szerencsés a kuka tartalmát hetekig tárolni!

7. Javaslat: a gépkocsi vezetőnek vagy a gépkocsin velük tartó ügyintéző készítsen listát, amíg a rakodók keményen dolgoznak. Legyen fölírva, hol nincs matrica, írja föl magának a cég vagy a munkatársa azonnal postaládázza azt az előre elkészített levelet, melyben az áll: most még elvittük matrica nélkül, de legközelebb nem visszük, tehát szíveskedjék nem elfeledkezni a matrica edényen történő rögzítéséről. Ennyi.   

A Bicskei lakosok ez úton írásban tájékoztatják a tisztelt szolgáltató képviselőjét, hogy a városháza vagy a vállalat iroda ajtóiba ürítik az el nem szállított kukákat.
MI SZÓLTUNK!"

Összefoglalva a mi részünkről: figyeljünk a matricák idejében történő kihelyezésére. A cég és a polgármester szíves figyelmébe pedig azt ajánljuk, ott keménykedjenek, ahol muszáj. Itt élnek olyanok, akik értenek a tisztes szóból.  

 

 

Információnk szerint a nem Bicskén élő személy által vezetett bicskei önkormányzatnál tegnap újabb jegyzői meghallgatás tartottak.

Jelenleg Bicskének nincs jegyzője, akik a törvényesség őreként dolgoztak itt Tessely Zoltán polgármestersége idején, inkább elhagyták a várost.

Úton van a nyolcadik.   

A jegyző egyes tevékenységeit a titkárságvezető végzi ebben a Tessely Zoltán nevéhez fűződő bicskei káoszban.

Információnk szerint távozik a Bicskei Gazdasági Szervezet vezetője is.       

táborzáró parti.jpg

Az évtizedekre visszatekintő Cimboratábor cimborái szakácskodnak, rajzolnak, énekelnek, táncolnak, olvasnak, írnak, kalózkodnak, megnézik Csákvár és Tatabánya nevezetes részeit. Megszoktuk, mert nem ma kezdődött, de szép csöndesen kisvárosunk egyik legnagyobb értékévé vált. Mert bizony minden nyáron többször is eljön az a hajnal, amikor a lepedőre festett nagybetűs főnevet kiakasztják a Nagy Károly Városi Könyvtár utcai homlokzata előtt húzódó kék korlátra: CIMBORA   És ezek a cimborák itt a táborzáró partin azoknak a cimboráknak is lehetnek gyermekei, akik szintén cimbiztek már e kincses szigeten akkor, amikor annak volt ideje.                                ia

 

 

cimibitáb.jpg

 

Zsáknyi plüss

2014.07.13. 01:34

kádika.jpg 

 

 

"Kedves ...........!
Ma pakolásztunk és eszembe jutott amit a négy kis gyerkőcről olvastam a napokban. Sajna konyhaszekrényem nincsen, de van egy zsáknyi "kinőtt" plüss játékunk. Szeretném ha el tudnád juttatni ezeknek a gyermekeknek ha ilyesmire is szükségük volna. Szeretettel adnánk nekik. Van lánynak és fiúnak való vegyesen. Ha szükség van rá kérlek értesíts. Tel.: 06-30-675-0358
Üdvözlettel: ................"

 

"Kedves ........!

 

Nagyon köszönöm, ez aztán nagy öröm lesz, de akkora, hogy ebből neked sem szabad kimaradni, ezért azt javaslom, gyere velünk és add nekik át magad. Ágival, a segítőjükkel és apukájukkal megbeszélem, mikor lenne jó, és ha neked is megfelel az az idő, megyünk érted és ajándékodért.

De úgy is jó, hogy egyszerűen elvisszük nekik, ahogy kéred, csak úgy felvetettem ezt a lehetőséget.

 

Üdvözöl, ..............."

  

 

 

Pénteken elköszönt a pót-jegyzőnk is, aki Felcsút jegyzője, aki a hetedik volt abban a konvojban, akik a bicskei Fidesz kiváló történetének legjobb ötlete, Tessely Zoltán polgármestersége idején eddig a törvényesség őreként dolgoztak.

Talán hétfőtől lesz új is, tán hétfőn már jön a nyolcadik bicskei jegyző, miközben még a hatodik is itt van a virtuális valóságban, legalábbis a hivatalos honlap káoszos tanúsága szerint. E percben még SZ.M. teljes nevén írva a jegyzőnk, de a polgármester mint rendszeres olvasónk, hamarosan változtattat. Ez a célunk. A valóságnak megfelelő adatok közlésének kikényszerítése.  
Természetesen a bicskei Fidesz tagok bátran és mélyen hallgatnak, sosem vonták kérdőre főnöküket, vakmerően egy szóval nem kérdeznék meg: "Mégis hogy képzeled ezt?" Sőt. A legbátrabb mélyen hallgatót, aki korábban önmaga főállásúvá szavazásával vonult be Bicske történetébe, már polgármester-jelöltté is tették. Így megy ez. Ő lesz a bicskei Fidesz történetének 2. azaz második legjobb ötlete. 

 

 

ia

 

A Bicskei Rendőrkapitányság járőrei 2014. július 11-én 10 óra 30 perckor Bicskén a Kisfaludy utcában igazoltattak egy férfit.  Az egyenruhások azért intézkedtek O. Sándor 33 éves nagyegyházai lakossal szemben, mert felismerték és tudták, hogy ellene a Székesfehérvári Törvényszék BV. Csoportja elfogatóparancsot bocsátott ki. A rendőrök a körözött férfit elfogták és előállították, majd bűnügyi őrizetbe vették - adja hírül az FMRFK közleménye. 

"Borzasztó hogy nem tudunk semmit tenni a bicskei Katolikus temetőben randalírozó kutya ellen semmit sem!! Felháborodva látjuk nap,mint nap, hogy a temetőben kóborló fekete kutya sorra rongálja meg szeretteink sírját és piszkítja be a sírok közti területet! Többen jeleztük már az illetékeseknek de sajnos hónapok óta nem történik semmi a jelzésünk ellenére sem!!! A helyzet egyre rosszabb és igencsak örülnénk neki ha valamilyen módon orvosolni tudná valaki ezen problémánkat!"

Ha belegondolok

2014.07.12. 09:01

Ötéves forma fiú teker a házunk előtt a járdán és előtte kerékpározó anyukájának mondja eltöprengve:
"Ha belegondolok, nem is olyan hosszú ez az út."
Ha belegondolok, tényleg nem.

Szép jó napot, Sándor bácsi!

Címkék: református

2014.07.11. 16:56

Megtiszteltetés egy tizenhárom éve megjelent írásommal találkozni, amit Szarkáné Szénási Noémi közöl újra édesapja, Szénási Sándor református lelkész, költő, író műfordító emlékére létrehozott oldalon.  

   Részletek....

Kedves Noémi, nagyon köszönöm, igazán nagyon jólesik olvasni, régen volt ez már a kezemben. Tudod, olyan, mintha most tényleg itt ballagna Sándor bácsi itt a parókia előtt a könyvtár felől jövet, tenyerében "súlyban tartva", csuklójához támasztva aktuális kedves könyve és füzete, zakója jó idő esetén csak vállaira terítve, hűsebb időben még be is gombolva. És így köszönne vissza a vele szemben vonuló végzős gimnazistáknak:

"Szép jó napot!"

a mi "Szép jó napot Sándor bácsi!" köszöntésünkre, megszakítva ezzel kedvenc zsoltára dúdolását, s amikor bólintana is felénk, utána ősz haját igazítaná helyre szabad kezével, visszafogott, kedves mosollyal és az a meggyőződésünk tőle térben távolodva, hogy közben persze újra dúdol lépteiben. Sose felejtem, hogy 18-19 éves koromban, 88-89-ben nekem, "a római katolikus atyafinak" jókedvvel elősegítette, hogy aztán a lelkésszé lett Hajnival, Ervinnel én magam is Tahiba tarthassak egy ifjúsági, evangelizációs hétre, amik nagyon klassz, tartalmas - ez nem kifejezés -, nyári hetek voltak.... "Ökumené" - mondta kezét széttárva, megmagyarázva, hogy mennek itt a dolgok és miért. Jut eszembe, abban az ifjú társaságban ott Tahiban, volt egy fővárosi lány, aki ma már ünnepelt kortárs költő, ha már versekről beszélünk.... És egy olyan lány is, akit aztán többször hallottam csellistaként szimfonikus zenekarban játszani a Zeneakadémia színpadán.    

 

ia

                     Zöld Bicske Nonprofit Kft.

green.jpg

                     Felvételt hirdet "Környezetvédelmi üzletkötő" munkakörre

 

          Feladatok: A cég hulladékforgalmának nyomonkövetése, statisztikák készítése, környezetvédelmi hatósági adatszolgáltatások, hulladékbevallás készítése, számlázáshoz szükséges adatok biztosítása hulladéknyilvántartó programból. Szolgáltatási területen üzemelő vállalkozásoknak árajánlatok készítése, szerződések megkötése. Kapcsolatot tart a telepvezetőkkel, ügyfélszolgálattal, külső partnerekkel. Feltétel: környezetvédelmi felsőfokú végzettség. Felhasználói szintű számítógépes ismeret. Elbírálásnál előny: hasonló területen szerzett gyakorlat, "B" kategóriás jogosítvány, jó kommunikáció, stressztűrő képesség.

 

Önéletrajzukat fizetési igény megjelölésével várjuk a info@zoldbicske.hu e-mail címre

Öröm számunkra: a Barátság Horgász Egyesület saját oldalán is közölte írásunkat. 

Fotó: Néma Pál 

etetés.jpg

Bicskei barát az országos sajtóban....

A mű munkacíme: "A Don válaszol..."

 

 

 

"S.O.S drága kis kóborlós kutyánk elszökött a délután folyamán Bicske fő utcájáról és még nem tért haza. Kérem aki látta, vagy befogadta vagy hallott felőle az értesítsen itt üzenetben: bicskeonline@gmail.com
Leírás: Közepes testű, hosszú szőrű, barnás-vöröses színű kan kutya, a mellén fehér színű "gallérral". Barátságos, chippelve van, nyakán barna nyakörv + egy fehér bolhairtó nyakörv van, és a Pamacs névre hallgat.
Jó lenne ha minél többen megosztanátok. Köszönöm!"

Használható fotó nincs. Ha meglesz, a gazdi első dolga: fotó szemből, hátulról, balról, jobbról, alulról és felülről.

Be kell látni, hogy az állampolgárok érdekeinek felismeréséből, védelméből jelesre vizsgáznak ebben az ügyben, annak minden bizonytalanságával és ellentmondásával együtt.

Ahogyan senki, annak idején ez a politikai erő sem merte támadni a népszerű devizahitelezést. Vagyis felelősek érte az összes politikai erővel együtt. Ahogyan a hitelfelvevő is. Ahogyan az egész kib@szott politikai "elit" velük együtt, akik odajuttatták ezt az országot és a forintot, ahol van. De ezek legalább tesznek ellene valamit, latba vetve hatalmukat. Nem tudhatjuk, mi lesz ennek a vége, csak remélhetjük: sok bicskei jól száll ki a devizahitelből. 

          Részletek...

 

Felháborító, amit vele szemben a felcsúti hatalmasok elkövettek, az pedig még felháborítóbb, amit ez a nem is tudom milyen nevű pártszövetség (Együtt-PM) talál ki az igazmondó juhásznak: induljon polgármesternek Felcsúton.  

Szánalmas és fájdalmas, hogy megfeledkeznek róla: a kiforgatott aztán megszédített juhásznak ezután is ezen a földön kell élnie, nem lesz hová mennie, nem élheti percmentoraival a kávéházi életet Budapesten.   

A nagyon okos, nagyon  kreatív pártemberek  a kiforgatott és ellehetetlenített Váradiból, aki valószínűleg sosem lenne képes egy település vezetésére, bohócot csinálnak. Valószínűleg azért, mert partnerre találtak benne, s azért, mert nagyon okos pillanatukban arra ébredtek rá marketingről gondolkodva: ez a Nagy Alkirály és az Igazmondó Juhász magyar népmeséje, tehát nagyon jól jöhet a pártnak.  

Ez legalább akkora gyalázat és szomorúság ennek az országnak, mint valakitől az összerakott  trágyáját elhordani... Hozzáteszem: az, hogy gyűjtenek a hétfőn megkárosított földműves 100 ezres kára enyhítésére, szép és jó. Elég lett volna ennyi. Mert mindenek van határa.

 

"Nyomozást rendelt el a bicskei rendőrkapitányság az Együtt-PM alcsútdobozi polgármesterjelöltje földjének megrongálása miatt. Erről a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság kommunikációs szolgálata tájékoztatta az MTI-t kedden.

Az Együtt-PM az MTI-hez eljuttatott közleményben közölte, hogy a földjét ért kár miatt Váradi András ismeretlen tettes ellen feljelentést tett a rendőrségen. Ezt a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság kommunikációs szolgálata megerősítette az MTI-nek.
Vasárnap este az RTL Klub híradója számolt be arról, hogy az Együtt-PM Váradi Andrást indítja Alcsútdobozon Mészáros Lőrinccel szemben - közölte az Index. A polgármesterjelöltség bejelentését követő éjszaka valaki kombájnnal letarolta Váradi földjén a vetést, mintegy százezer forintos kárt okozva."
  

 

ia