Vasárnapi boltok Bicskén

Címkék: kereskedelem

2015.03.16. 23:57

Úgy tudjuk, hogy Bicskén vasárnaponként egyedül az Űrhajós ABC tart nyitva az Űrhajós utcában - 7 órától 14 óráig.  Időközben olvasói jelzések alapján írjuk: az Akácfa utcai Ági bolt is nyitva tart vasárnap 7-13 között valamint a MOL kúton is árulnak alapvető élelmiszereket. 

Ha ennél többet tudunk, osszuk meg egymással.  

agi-04.jpg

 

farkasber.jpg

  

gagarin.jpg

 

armstrong.jpg

Kápolnapuszta tragédiája

Címkék: vértes háború

2015.03.16. 23:06

A Vértesben - Gánttól északra fekszik Kápolnapuszta.
 
A lerítak szerint 1790-es években 16 ház állt a hívek száma pedig 101 fő volt.
 1930-ban Kápolnának 62 lakosa volt.
1945. március 15-én a 2. Ukrán front felderítő zászlóalja elfoglalta Kápolnapusztát, ahol szinte minden férfit agyonlőttek, a legfiatalabb 20 éves a legidősebb 70 év fölötti volt. 

Bravó!

Címkék: telep járda

2015.03.16. 20:00

Az Akácfa-Táncsics utca sarkán az épülő járdára olyan biztonsági védőkorlátot építettek be, ami óvja a gyalogosok testi épségét a netalán felhajtó autókkal szemben - nem utolsó sorban pedig akadályozza a sarkon közlekedő akár kiskorú vagy éppen időskorú gyalogosoknak az úttestre való kilépését a beláthatatlan derékszögben - ahol a nagyobb sebesség sem ritka.   

Bravó! Ügyelnek a részletekre. 

Irattartót és pénztárcát tartalmazó szatyrot tulajdonított el az a férfi, akinek ügyét a bicskei rendőrök vádemelési javaslattal zárták le.

A Bicskei Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya lopás vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt folytatott büntetőeljárást M. József helyi lakossal szemben - olvasható a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság közleményében.  

Egy férfi irattartót és pénztárcát tartalmazó reklámtáskáját lopta el ismeretlen tettes 2014. december 27-én délután egy bicskei áruház üvegvisszaváltójánál. A rendőrök az adatgyűjtés eredményeképpen azonosították az 52 éves M. Józsefet, akit elfogását követően a Bicskei Rendőrkapitányságra előállítottak, majd a nyomozók gyanúsítottként hallgatták ki. A nyomozás adatai szerint a szatyor a sértett személyes okmányain kívül értéket nem tartalmazott, ezért az elkövető a számára értéktelen lopott igazolványokat egy postaládába dobta, ahonnan végül visszakerültek jogos tulajdonosukhoz.

 A Bicskei Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya a napokban befejezte az ügyben folytatott nyomozást és az illetékes ügyészségen vádemelést javasolt.

"Nevelhetünk-e valakit hazaszeretetre? Mintha azt mondanám: 'Korbáccsal és szöges ostorral kényszerítlek, hogy szeresd önmagadat.' A haza nemcsak föld és hegy, halott hősök, anyanyelv, őseink csontjai a temetőkben, kenyér és táj, nem. 

A haza te vagy, szőröstül-bőröstül, testi és lelki mivoltodban; ő szült, ő temet el, őt éled és fejezed ki, mind a nyomorult, nagyszerű, lángoló és unalmas pillanatokban, melyek összessége életed alkotja. S életed a haza életének egy pillanata is.

Hazaszeretetre nem tudlak megtanítani: őrült az, aki önmagát tagadja. Hazád a történelmi mértékben megnagyított és időtlenített személyiség. A haza végzet, személyesen is. Nem fontos, 'szereted'-e, vagy sem. Egyek vagytok.
De úgy látom és tapasztalom, hogy te - szóval ünnepélyesen, írásban és a dobogókon - inkább az államszeretetről teszel bizonyságot és hitvallást.
A hazától ugyanis nem lehet várni semmit. A haza nem ad érdemrendet, sem állást, sem zsíros kenyeret. A haza csak van.
De az állam ad finom stallumot, csecse fityegőket szalonkabátodra, príma koncot, ha ügyesen szolgálod, ha füstölővel jársz körülötte, ha - férfiasan, kidüllesztett mellel - megvallod a világ előtt, hogy te szereted az államot, akkor is, ha kerékbe törnek. Általában nem törik ezért kerékbe az embert. Éppen ezért, minden államszeretet gyanús.
Aki az államot szereti, egy érdeket szeret. Aki a hazát szereti, egy végzetet szeret.
Gondolj erre, mikor hörögsz a dobogókon és melled vered.

marai_signo.jpg

Márai Sándor: Füves könyv /részlet/

Kisvári Gyula - Csizmadia László karnagy úr által megnyitott kiállításának első perceiben volt szerencsénk ott lenni a kedves és népes társasággal. A kiállítást előtte való este azért láthattam szép csöndben, mert éppen jegyeinket vettem át a Dumaszínház március 20-i fellépésére.   

kgy3.jpg

Az erdőt, erdőjárást, természetjárást, szemlélődést szerető festőművész a fákat és lombjaik által megszűrt fényjáték színeket jobbára még mindig emberalakok nélkül ábrázoló festő alkotásai között megjelentek az emberábrázolások - vagy csak bennem sejlik úgy, hogy voltam én 25 éve olyan kiállításán is, amit azért szerettünk, mert csak erdő és csak fák voltak?  Nem tudom. Azt ittenin - mintha több embert rejtene a művész -, arcok, ikonok és a stílusból kieső, a bal - ablakos falsík - belső végén egy megszokott stílusjegyeitől eltérő, bolygót körbejáró  vándor ábrázolása valamint a mellette lévő nem szentképek, mégis ikonszerűek. Mellettük a sarokban az Illat című, amiről egy szó érkezik hozzám: érzéki. A jobb falsík végén, a vándorral pontosan szemben azért ott van a Fényjátékok című erdőrész. Nincs is szebb annál, amikor a vándor  napsütötte tisztásra ér és körbetekintve tisztán látja a sűrű erdő méltóságos határait. Ezek nélkül a tisztások nélkül sehol sem lennénk. És van még egy nagy és elég érdekes kis keretben - ami éppen elég alternatív az alkotással együtt  -, egy azt hiszem Tél című színjáték. Téli rege.(Végre vége. Igaz, nem is volt az igazi.) Ezt csak egy ablak választ el attól, ha jól emlékszem, ahol hat kisebb képecske kollekciója figyelhető meg. 

Szeretem a kiállításokat, ahol újra rájövök, (mert nem lehet elégszer), hogy mennyire szeretem a képeket látni. 

Lehet, hogy a divat teszi, de igazán tetszenek azok a lehetőleg nagy felületű falak bizonyos otthonokban, ahol mindenféle keretes, képzőművészeti, fotóművészeti alkotások lógnak.             

Hozzátesszük még, hogy a megnyitó aulai agapézás is erősen szót érdemel. Nekem a Vasztélyon megsütött mézes kockára hívta fel a figyelmem személyesen Andi, hogy ott van a pezsgőspoharak mögött, ezt kóstoljam meg, ismer, alig 8 évig voltunk osztálytársak, ami sütiről akkor még nem tudhattam, hogy a Télizöldes közelében sült és ha nem fogy el a helyszínen, tán még függő is leszek ízibe. Átálltam tehát a töltelékes barackmag sütire. Kettesével vettem ki. Túlélő csomag. Aztán bementem "a Kisvári erdőbe" nézni a képeket, mintha bevetésre mennék.  Mikor elfogyott visszamentem a tisztásra hadtáp asztalhoz. 

Végül elfogyott a süti. És akkor el is jöttem mihozzánk.

De majd bemegyek még egyszer megnézni a Kisvári-erdőt.  Viszek magammal egy kis hazait a mi utcánkból. Aminek kis forgalmú úttestjén szoktam látni - bár már régen láttam ilyet -, amint egy hátizsákos pár komótosan ballag kifelé Bicskéből - úgy vélem tán a Mogyorósba vagy Ginzára. Azt már nem tudom, hogy valóban láttam-e az 1957-es születésű Csabdin tanító utcabéli hátizsákjából rajztáblát kikandikálni vagy ezt most csak azért találom ki, mert akkor is kerestem, amikor valóban láttam: a festő festeni megy.       

 

ia 

 

 (Fotón nem az igaziak. Igaziból tessék bemenni.)     

 

 

 

kgykiall.jpg

 

 

kagy2.jpg

aaaereklye03.jpg

 

Mezővárosunk római katolikus lelkészének, Barsi Józsefnek  az Utazás az ismeretlen állomás felé 1849-1856 című művét olvasgatva már az előszó zárómottója egyszerű, ünnepélyes és kifejező:

 Éljen a haza és benne a csendes itthon!

Éljen a béke és minden őszinte, hű barátja! 

Különösen fontos mondatok napjainkban 1888. október 15-i keletkezésükkel együtt, hiszen társaságban néha azt vesszük észre magunkon, hogy azt találgatjuk, vajon ki fogja kimondani: világháború van és békére van szükség.

 A bicskei papra vonatkozik: Midőn 1849. január 5-én délután 5 óra tájban herceg Alfred Candidius Ferdinand zu Windisch-Grätz tábornagy előőrsei Győr felől jőve, és ellenállást sehol nem tapasztalva, nem minden félelem nélkül bevonultak a budai várba, ahol legalábbis hadicselt gyanítottak, s nagy óvatosan helyezték el magukat az üres várban, mindössze két foglyot hoztak magukkal: egy győri gabonakereskedőt és a bicskei katolikus plébánost. A győrit kémnek tartották, a bicskeit különösen veszedelmes rebellisnek."  

Barsi Neumann Józsefről (1810-1893) akiről Bicskén természetesen utcát is neveztek el - a Magyar Nemzeti Múzeum Magyar Történelmi Képcsarnoka őriz szénrajzot, Berzsenyi Lénárd művét, aki az olmützi foglyok arcképcsarnokát készítette el.

Berzsenyi Lénárd honvéd ezredes a Görgey Artúr (1818- 1916) honvédtábornoknak, hadügyminiszternek, aki több ízben volt a magyar seregek fővezére is - alárendelt hadsereg VII. hadtestének kötelékében, a lovashadosztály parancsnokaként harcolta végig az önvédelmi háborút és járta végig a győri vesztes csatától Világosig vezető utat.

A morvaországi Olmützbe számos fogolytársával 1850. február 9-én érkező fogolyszállítmánnyal érkezett Aradról Berzsenyi ezredes.

A bicskei plébános, "a veszedelmes rebellis" német szülőktől származott. Édesapja Sziléziából vándorolt Magyarországra és a németek által nagy számban lakott Bars megyében dolgozott tanítóként. Fiát papnak szánta. Az ifjú Joseph Neumann Körmöcbányán, Selmecbányán, Esztergomban és Nyitrán végezte középiskoláit. A pesti teológián tanult meg magyarul. Itt kötött barátságot Szalay László külügyérrel, az önálló magyar külpolitika 1848-49-i jeles képviselőjével, történetíróval. Ez a szellemi kapcsolat formálta Barsit homo politicusszá. 1833-ban szentelték pappá. Dobrona, Jasztraba, Tajova helységekben kezdte papi szolgálatát, majd 1835-től Besztercebányán dolgozott. 1837-ben tábori lelkész Milánóban. Hazatért a Felvidékre, majd gróf Batthyány Kázmér közbenjárására Bicskén kapott plébániát.

Az ellenzéki baráti köréhez Kossuth, Vörösmarty, Klauzál, Deák tartozott. Nevét magyarosította. A Pesti Hírlapnak, a Március Tizenötödikének, és Kossuth Hírlapjának küldött cikkeit "Barsi József" jegyzi.

Amikor Bicskén seregével Buda felé vonuló Habsburg herceg letartóztatja a  vád ellene a lázítás terhe, mert a bicskei római katolikus templom szószékéről kihirdetni merészelte a bicskei katolikus híveknek  az Országos Honvédelmi Bizotmány  körleveleit valamint lázító cikkeket írt.

Azzal is megvádolták Barsi Józsefet, hogy Bicske forradalmi "kígyófészkében" egyenesen a köztársaság kikiáltását készítette elő.    

Húszévnyi, vasban töltendő várfogságra ítélték. Haynau dühöngött. Ezt jegyezte Barsi aktájára:

"Ha ezt az embert agyonlőtték volna, nem terhelné az államot. Az állam nem köteles őt húsz évig ingyen eltartani."

Barsinak Józsefnek előírták, hogy saját magának kell fedeznie fogva tartása költségeit.

Barsi József a várbörtönben megtanulta az angol nyelvet és naplót vezetett.

A feljegyezései alapján 1890-ben jelent meg az Utazás ismeretlen állomás felé című műve. A megtorlás memoárirodalmának legjelentősebb alkotása. A korszak kiemelkedő forrása.

1856-ban szabadult Olmütz várából. A Bach-korszakban nem kapott lelkészi állást, házitanító lett. Írásból élt, a Vasárnap Újság, Politikai Újdonságok, a Szegedi Híradó közölte cikkeit - ebből tartotta fenn magát.

 

1862-ben áttért a református hitre és a pesti református gimnázium tanára lett.

1867-ben a Statisztikai Hivatal munkatársa lett - 1888-as nyugdíjazásáig itt dolgozott. A Magyar Tudományos Akadémia tagjává választották közoktatási és statisztikai tanulmányainak értéke miatt.

Székfoglaló beszédének (1870) címe: "Az emberi öntudat jelen fokáról".

1891-ben, nyolcvanegy éves korában megvakult. 1893-ban visszaadta lelkét teremtőjének a hajdani bicskei pap, a szabadságharcos, "a veszedelmes rebellis".

Ajánlott olvasmány: Utazás az ismeretlen állomás felé 1848-1856 és Berzsenyi Lénárd rajzai az olmützi foglyokról - Európa Könyvkiadó Budapest 1988.

A Barsi József napló a szerző egy Bicskén megismert, szintén szabadságszerető jó barátjáról, a bicskei csillagászról elnevezett Nagy Károly Városi Könyvtár B 35 87053 számú kölcsönözhető dokumentuma. Most éppen nálunk állomásozik. A kötet borítóján Berzsenyi Lénárd Olmützi börtöncellém című képe látható.

barsimu.jpg    

 A Magyar Tudományos Akadémia adattára így őrzi:  

Barsi József
Született: Jano-Lehota, 1810.02.23.
Elhunyt: Budapest, 1893.02.18.
Fokozat típusa:
levelező tag: 1870
Szakma:
filozófus, statisztikus
Életút méltatása
Gr. Batthyány Kázmér bicskei birtokán élt Nagy Károly (1797–1868) csillagász, az MTA tagja; az ő házában ismerkedett meg Deák Ferenccel, Klauzál Gáborral, Kossuth Lajossal és Vörösmarty Mihállyal, akik hatására nézetei radikalizálódtak. A forradalom és szabadságharc közvetlen eseményeiben nem vett részt, de hírlapi cikkeivel szenvedélyesen agitált az osztrákok ellen. Miután elfogták (1848. december), húsz évi várbörtönre ítélték, az olmützi várbörtönben raboskodott (1849–1856; kegyelemmel szabadult: 1856). Verseskötetei (Pacsirta; Pacsirta kalitkában) megjelenését a cenzúra megakadályozta. Statisztikusként elsősorban a népesedési mozgalmakkal, közoktatási statisztikával, a magyarországi iskolákkal (közép- és felsőtanodák) foglalkozott. Nyugdíjba vonulása után megírta rabsága emlékeit; írására hatott Kazinczy Ferenc Fogságom naplója.
MŰVEK
 • Fontosabb művei: A szerelemről és házasságról. (Kecskemét, 1861)
 • Magyarország közoktatási statisztikája. 1864/65–1867/68. (Pest, 1868)
 • A népesedési mozgalom. (Pest, 1869)
 • Az emberi öntudat jelen fokáról. Akadémiai székfoglaló. (Elhangzott: 1870. október 10., megjelent: Értekezések a társadalmi tudományok köréből. 2. kötet. 2. Pest, 1870, kivonatosan: Akadémiai Értesítő, 1874)
 • Magyarország felső tanintézetei és középtanodái. 1870–1872. (Budapest, 1874)
 • Utazás ismeretlen állomás felé. 1849–1856. (Budapest, 1890
 • új kiadás. sajtó alá rendezte Simon V. Péter. Budapest, 1988).
IRODALOM
 • Vargha Gyula: Barsi József levelező tag emlékezete. (Budapest, 1897)
 • Tálas Géza: Barsi József emlékezete. (Vigilia, 1962)
 • Fabó Irma: Barsi József laptervei 1848 őszén. (Magyar Könyvszemle, 1977)
 • Lipp Tamás: A nagy utaztatás. Barsi József: Utazás ismeretlen állomás felé. (Árgus, 2001).

 

Izing   

      

      

    

Lóbenéző a szári peronon

Címkék: fotó

2015.03.13. 20:21

Az 1982 óta fokozottan védett gyurgyalag egy bicskei fészkelőhelye a löszfalban és annak folyamatosan illegális szemtétlerakónak használt környezete a Pócaljáról a Póctetőre vezető műút mentén.    

gyurgyalag.jpg

 

 

gyurgy2.jpg

Az elmúlt év főbb célkitűzéseinek eleget tett a bicskei rendőri állomány. A Bicskei Rendőrkapitányság 2014. évben végzett munkáját értékelte Dr. Balázs Sándor r. alezredes, kapitányságvezető 2015. március 11-én.
Az alezredes megköszönte az állomány eredményes munkáját és elemezte a megye bűnügyi és közbiztonsági helyzetét.

A rendőrkapitány sikerként értékelte, hogy a nyomozáseredményességi mutatók mellett a visszajelzések alapján a lakosság szubjektív biztonságérzete is javult. Dr. Balázs Sándor ismertette, hogy a közterületen elkövetett bűnügyek nyomozásának eredményességi mutatója 2014. évben 92,3 %-os volt, továbbá jelentős mértékben nőtt az elfogások és előállítások száma.   

A kapitányság nagy hangsúlyt fektetett a bűnmegelőzési tevékenységre, tájékoztató előadásokat és bemutatókat tartottak az idősebb és fiatalabb korosztály számára egyaránt.

Az alezredes a jövőre vonatkozóan feladatként meghatározta a reagáló idő csökkentését, valamint a bűnügyi eredményesség javítását.

 Az állománygyűlés elöljárója Dr. Varga Péter r. ezredes, Fejér megye rendőrfőkapitánya volt, aki köszönetet mondott az állomány szakmai alázattal és elhivatottsággal végzett munkájáért és a tavalyi év értékelésén túl meghatározta a 2015-ös évben végrehajtandó feladatokat is - olvasható a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság közleményben.  

Bicske alsó közúti felüljárónak városközpont felőli oldalán is megkezdték az öreg járda légkalapácsos bontását.  

A telep felőli oldalon már megkezdték az alapozást, a város magja felőli oldalon már valószínűleg egészen leértek. A híd felsőrészén fekvő közel vízszintes szakasz minden bizonnyal az utolsó fázis lesz, ha már kész a híd. Hogy a gyalogosoknak csak azt a vízszinti részt kelljen kerülni.

A kellemes meglepetésként érkezett régen megkésett tartozás törlesztése az Akácfa-Táncsics utca saroktól kezdődött és nagyon bízom benne, hogy az Akácfa- Vörösmarty interkontinentális távolságot tervezik, aztán szépen következik a katolikus temető kerítése, kapuja és az előtt egy járda Bicske alsótól a Bogyáig.          

Ismeretes, hogy a mai Bicske területén a tatárjárásig  a lakott terület magja - vagyis a korabeli település temploma, temetője és házsora a Tóradűlőnél állott. 

csontok2.jpg

Ismert, hogy István király tíz falunként írt elő egy templomot. A tíz környező falunak már csak a neve ismert ebben a formában feljegyezve  Vene, Kwrth, Kony, Chakaneghaz. A tatárjárás után egyes megfontolások szerint a mai Jakab köz tájékán, egy ott a mai napig bőven vizet adó forrásnak köszönhetően telepedtek le eleink.

A Tóradűlőnél a nádas terület ma is mutat egy kis tavat, amit a régi térképek ábrázolnak. A Tóradűlő területi elhelyezkedését ma  a következőképpen képzelhetjük el. Ha húzunk egy képzeletbeli vonalat a Bicskei Mezőgazdasági  Zrt. szárítója valamint az MHSZ egykori lövészháza közé, akkor a vonal egy szántóföldi tábla felett halad. Ennek főleg alsó (akkor vízközelibb)  részén, a dombsor keleti szárnyán állott például a templom és a temető. A temetőről azt írják, nyolcszor négy méteres alapterületű volt.

Másképpen így tudnám azonosítani a helyet: Táncsics utcán elhagyom Bicskét, balra az öreg méregraktár aztán szárító, még tovább jobbra a 2009-ben átadott 400/120 kV-os transzformátor-alállomás. 

(Ha ennek a "trafónak" háttal állunk, akkor a Tóradűlő ott terül el előttünk. Az út folytatódik egy határozott jobbos kanyarívvel és hamarosan elérjük az első adandó balos, nehezen járható bejárót, ami egészen a dombalja. Itt általában ku@va sok szemetet leraknak, de ha egészen bemegyünk a dombsor keleti végére, akkor elmentünk a hajdani tó mellett is és megérkezünk a hajdan lakott területre. Mi főleg azért jártunk ide Janiék, Ernőék, Zoli, Gyuri, Ati és mások a lövészházba, mert a két szélén embermagas védőtöltés volt, a mi focipályánk partvonala, ami nem is engedte ki a lasztát és békén voltunk hagyva. Csak ivóvizet kellett hozni.)    

Ezeket a szántőföldi csontmaradványos képeket kedves olvasónk küldte a Hegyikastélynál történt kútfeltárást bemutató képek hatására. Mint közölte, tudomása szerint a Bicskei Rendőrkapitányság eljárt az ott fellelhető emberi csontok ügyében. A végtisztesség gyakorlása érdekében az emberi maradványok eredetének-korának szakértői meghatározása után a temetkezési szolgáltatók a református temetőben helyezték el a csontokat, melyekből a mélyszántáskor elő-előjön egy adag.

csontok.jpg  

 

 

    

 

Egyes "serious" lapok harsogják a bicskei adókedvezményeket, a céges telekadó eltörlés erőltetett és hamis magyarázatát felvetés, kérdés nélkül tálalják - miközben mindannyian tudjuk, miről van szó.    
A lakosság érdekeit képviselők figyelmébe ajánljuk az alábbi táblázatot és azt a szigorú tényt, hogy
3177 önkormányzatból
mindössze
583 önkormányzat fizettet lakáscélú építményadót.
Ezt a bicskei családokat jelentősen terhelő otthonadót duplázta meg Bicskén Tessely Zoltán feledhető, bejáró polgármestersége idején, munkássága legmaradandóbb motívumaként. (Üzenete: fizess bicskei, én nem bicskei vagyok.)   
 Hozzáteszem szerintem az 1144 Ft/m2-s nem lakás célú építményadót sem szárnyalják sok helyen túl. Talán Budapest fele és az ország 3%-a.
Itt egy táblázat azoknak a képviselőknek érvanyagként, akik az itt élők mellett óhajtanak kiállni. 
ia

Elkapkodtam

2015.03.11. 11:46

Elkövettem azt a jóhiszemű hibát, hogy a segíteni akarás S.O.S. volta miatt azonnal közzétettem a fiatal és  jó szándékú levélíró sorait, arra gondolva, hogy a bicskeiek jó szokásukhoz híven segítik egymást.  A levél már a nyilvánosság előtt volt, amikor írtam a levélírónak, hogy ki az illető és hol lakik. A válaszból kiderült, hogy nem bicskei. Egy országos televízióban is elhangzott ügyről van szó.

Következtetés és tanulság levonva. A segítségnyújtásra elsők között Sági Ferencné, a Bicskei Katolikus Karitász vezetője jelentkezett. A bicskei karitász hétfőnként de. 9- 11 és 13- 15 óra között tart nyitva az Ady Endre u 11. szám alatti hajdani Liga-villában. Szívesen fogadják adományainkat.  

 

ia

 

Egészen elképesztő és felháborító, hogy a Bicske város polgármesterének megválasztott személy 2015. januárja óta nem válaszolt egy önkormányzati tulajdonú terület szomszédságában élő háztulajdonosok közösségének panaszlevelére.

Ezért aztán ma ajánlott küldemény formájában postáztak a bicskei állampolgárok egy másikat. Hátha.  

A gyepmesteri telep, az ebrendészet mellett élő lakokosok úgy érzik, hogy az otthonuk nyugalmához és a tulajdonhoz való joguk sérül, otthonaik értéke csökken ezért birtokvédelmi eljárást kell kezdeményezniük - ha kell, akkor akár bírósághoz is fordulniuk annak érdekében, hogy a saját adózott jövedelmükből létrejött otthonaik alkalmasak legyenek az "otthon" szerepére.

Mindannyi ház kertes, kertjük végében a nyugalmas kastélypark téglakerítése áll, míg az ebrendészet közvetlen szomszédja mellett egy gyalázatos állapotú telekhatárt jelölő - egykori kerítés. Kiemeljük azonban, hogy az ott élők az elmondottak és leírtak alapján nem új kerítést követelnek, mert az sem a bűzt, sem a zajt, sem a patkányokat nem tudná visszatartani. Egy ebrendészeti telepnek - így a bicskeinek sem -, nincs helye lakott területen - ez a pontos véleményük és álláspontjuk. Azt csak mi tesszük hozzá, hogy mindez egy közel évszázados gyermekvédelmi intézmény szomszédja is. 

A város vezetésének javasoljuk, hogy igen gyorsan vegyék kézbe ezt az ügyet és szolgálják Bicske lakóinak alapvető érdekeit.

A levelet írók egyébként szinte mindannyian természet-, kert-, állat-, és kutyaszerető emberek. A jól végzett állatvédelmi tevékenységet is tisztelik, de ez ne tehesse tönkre életüket, ne ronthassa el mindennapjaikat.     

 

 

 

palffy1.jpg

 

 

 

palffy2.jpg

 

 

p3.jpg

Ezen a képen patkányméreggel vagy egyéb módon ártalmatlanított patkánydögök láthatók. Ezek élő példányai a gyepmesterinek mondott telep itteni létrejöttét megelőzően nem fordultak elő a területen az ott élők elmondása szerint. Tulajdonhoz való joguk sérül, birtokvédelmi eljárást kezdeményeznek a bicskei polgárok, akiknek meg kell védeni magukat egy városi közintézménytől. Mindannyian kutyaszerető emberek, a jól végzett állatvédelmi munkát is tisztelik, de egyöntetű véleményük szerint lakott területen belül nincs keresnivalója egy ilyen bűzzel, zajjal, patkányokkal, legyekkel járó telepnek. Blogunk korábbi olvasói javaslata szerint ha Bicske tiszteli polgárainak alapvető jogait, akkor az Állatvásár térre telepíti a gyepmesteri telepet. 

p4.jpg

 

p5.jpg

Ez a kép jól megmutatja a kerítés állapotát, amit már régen újjá kellett volna építeni, hiszen mögötte több tucat befogott kóbor kutyát tartanak egy kennelben vagy tárolóban és a kép készítője a saját udvaráról, a saját kertjéből azt fotózta, hogy nyáridőben milyen húsmaradványok borítják a szomszéd területet, ami Bicske város tulajdona. A terület mögött ráadásul 85 éve működik a gyermekvédelmi intézmény....    

p6.jpg

A Csabdi vasember

Címkék: csabdi

2015.03.10. 09:25

Kertész Róbert sportolóról közölt mini portrét a Fejér Megyei Hírlap.   

Ez az ATV.HU-n olvasható riportom a Hetek című lapban Falu kiadó - A magyar Megyer élni akar címmel jelent meg múlt pénteken. Hamarosan a www.hetek.hu oldalon is elérhető lesz. Riportomnak a Hetek-kiadásában sokkal több, a hely szépséget kifejező kép is nyilvánosságra kerül Megyerről, a Hetek című lap múlt pénteken megjelent számában is ez látható.

edelmann.jpg

Amikor Megyerről hazaérek Bicskére, jó ismerősöm, Szattyán mondja el, hogy Pajer Kristóf az ő szomszédja az egyik bicskei szőlőhegyen. Kérdezem hát Pajer Kristófot. Azt feleli, hogy 1972-ben a Payer-villában született Bicskén (pontosabban itt kezdte a gyerekkort) a Galagonyás nevű szőlőhegyünk ódon szépségű villájában - parkkal a Bagolyvár fölött, az eleink által zsámbékinak nevezett út mellett.   

Megyer polgármestere az Bicskére járt oviba. Én már nagycsoportos voltam, amikor ő kiscsoportos lett. Nyolcadikos koráig rendszeresen visszajárt anyai nagyanyjához a Bocskai utcába.

Edelmann Sebő (1853-1921) természettudós  építtette a bicskei  Galagonyás dűlőben, a Bagolyvár mellett, valószínűleg 1900 körül. A rokon Payer család miatt nevezték  át Payer villának, sőt Payer Rózsika miatt Rózsika villa néven is emlegetjük. Jelenleg is használják.

2014. október 12-én Pajer Kristóf László független polgármester-jelöltet 13 érvényes szavazólap alapján 13 szavazattal választott Megyer polgármesterévé.

Egy jó szándékú fiatal sorait közli a Bicskei Szó, Olvasóink minden segíteni akaró üzenetét továbbítjuk neki.   

Sziasztok!

Van egy idős ismerősöm, aki segítségre szorul. Áram és fűtés nélkül él egy lakásban, s bizony éjszakánként még nagyon hideg tud lenni. Saját erejéből nem tudja fenntartani magát, kérlek benneteket, ha módotokban áll segítsetek. Minden apróság nagyon sokat jelentene.

Ha sikerül több dolgot is összegyűjtenünk, akkor én személyesen elviszem hozzá. Privátban minden kérdésre szívesen válaszolok.

Amikre nagy szüksége lenne:

- gyertyák
- kommunális hulladékgyűjtő zsák (FKF-es)
- élelmiszer (konzerv, zacskós leves, tartós élelmiszer stb)
- tisztítószerek
- bármilyen ruhanemű (férfi)
- paplan, takarók, plédek
- BKV bérlet

"Valahányszor valaki jót cselekszik ezen a világon: egy (...) pillangó száll föl a levegőbe, s viszi a hírt a Jóistennek. " /Wass Albert/

Kérlek osszátok!
Köszönöm

Holnap reggel a Vál-völgyében megemelnek egy villanyoszlopon elhelyezkedő speciális gólyafészekrakó helyet, vele együtt a már készen lévő és lakóit heteken belül fogadó gólyafészket a madarak védelme érdekében - értesült a Bicskei Szó.  

golyagolya2014salazsu.jpg

A Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatósága évente egyeztet az EON-nal, a veszélyeztetett gólyafészkekről, a lakossági bejelentések, áramütések alapján, aminek megelőzését az EON saját ütemezésben és saját költségén elvégzi. Ez legtöbbször fészektartó kihelyezés, fészekmegemelés, vagy áthelyezés. Ők segítenek a fiókák gyűrűzésében, vagy szükség esetén a mentésében. A mostani váli megemelésre, szigetelésre a tavalyi fiókák áramütés okozta pusztulása miatt van szükség.

Az igen tisztelt bicskei képviselők szíves figyelmébe ajánljuk a holnapi példát: Magyarország miniszterelnökének szűkebb hazájának számító Vál-völgyében is így megy ez...

Bátran tessék tehát a követendő példa alapján olyan fészekrakóhelyet biztosítani a bicskei  Kistószegen is, amit egyrészt kedves hosszúcsőrű, hosszú lábú madaraink magunk választottak tanyául - tehát nem az ember -, de a fészek vagy fészekrakóhely megemelése jelentősen csökkentené az áramütés okozta pusztulás esélyét.

 Másrészt ha már emelés mellett döntenek a meghatározó Bicske-Alcsútdoboz-Vál tengely példája okán, talán szíveskedjenek a lapunkban már vázolt osztrák példa bevonásával a fészeknél szélesebb tányérszerű tálca aláépítését is hozzátervezni, amivel a közvetlen környezet tisztán tartása is egy csapásra megoldódik.

 

 

ia

A nagy Károly Csillagászati Közhasznú alapítvány önkéntesei a napjainkban Hegyikastély néven köztudatba került bicskei Batthyány-birtokon több kutat fedeztek fel, ahová alpinista eszközökkel le is ereszkedtek.  

A birtokon több kút is található. A régi kútház valószínűleg felépítménnyel, díszes ablakokkal rendelkezett. Kút található még az egykori gazdasági épületeknél is. Előbbit ipari alpinista segítségével már feltárták, a lehetőségekhez képest fotókkal dokumentálták. "A kútház azonosításáért és feltárásáért is köszönettel tartozunk az alapítvány önkéntes segítőinek" - írja az Alapítvány közleményében.

A területen mindenképpen óvatosan közlekedjünk, mert minden a mai éles, háborúból visszamaradt robbanószerkezeteket rejthet a terület. Maradjunk a főcsapásokon.    

Nem teljesen tartozik ide, a belterületi Batthyány-kastély területén EU támogatással ezekben az időkben kútfúrás zajlik - mint arról már arról hírt adtunk -, hogy a Bicske város lakóit is nyitott kapukkal fogadó gyermekvédelmi intézmény a korabeli állapotnak megfelelően többek között egy dísztavat hozzon létre, aminek vízellátása aszályos időben a kútról történne. Az új kút egyébként a szintén megújuló locsolórendszer forrása lesz, ami több ezer nővény és persze a gyep életkörülményeit biztosítja.

Mint azt Horvai Ferenc csillagász, kutató, az Alapítvány vezetője a Bicskei Szónak elmondta:

  - Nem a képen is látható létrával ment alpinista ismerősöm, hanem kötéllel, a létra néhány méteren hiányzik is, gondolom ezer éve nem használták. A cirill N-t én is észrevettem. A kútban körben van felirat, de a többi részen még nehezebb kivenni. Persze érdemes lenne szakembernek is megnéznie. Egyébként a másik kútba nem lehetne lemászni, ott csak egy lyukon keresztül látni be. Ez a VON szó is érdekes. Nem értem a bevésést, nem tudom elképzelni, hogy egy katona miért formált volna körbe a kútban (több sorban) úgy sorokat, hogy a betűk jól kidolgozottak, precízen vájtak. Szóval ez érdekes... - mondja a kutató. 

Természetesen én sem ragaszkodom a realista háborús regényes fordulathoz, miszerint a sötét kútban, nem tudom milyen világítással a katona unalmában vés és azért szép, kidolgozott, mert például követ vésne, ha béke lenne.

De van egy egyszerűbb változat: a faragott kő még a felszínen, kútba építése előtt kapta a díszeit. A fordított N pedig egyszerű hiba. Ám erről a cirill betűről ez az időszak jutott eszembe, hiszen meghatározó magaslatként a Hegyikastély többször gazdát cserélt a német és szovjet hadsereg között és nem először keresett volna katona a kútban fedezéket a világtörténelem során.         

 

Ahonnan az ereszkedést megkezdte a bátor alpinista  

kuterezskdes.jpg

 

Vésett betűk a faragott kövekből épült kútbelsőben. Hátborzongató. Már-már ott tartok a fordított N láttán, hogy katona használta a kútbelsőt búvóhelyként, fedezékként.  

kutfaragott_ko.jpg

 

A kút belső borítása fából készült, a sarokban denevér figyel 

kutburkolat.jpg

 

A kút öble

 

kuthaz.jpg

Heitler Csaba (2001) az egyes pályán, többnyire 2000 születésű versenyzők között a Diákolimpia országos döntőjében, 100 méteres mellben. A 10 pályás, 50 méter hosszú úszómedencét, az Aqua Sportközpont lelkét alig négy hónapja, tavaly decemberben adták át Győrben, a vizek városában.

Az Országos Diákolimpia döntőjében 4. korcsoportban 100 m-es mellúszásban 1:31:21-es idejével 14. helyezést ért el a 2001-es születésű Heitler Csaba, a Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola tanulója. 

 "Győr jelentős gazdasági, ipari, egyházi, oktatási, kulturális és sportközpont. A Bécs-Pozsony-Budapest innovatív tengelyen fekszik, kiváló közlekedési adottságokkal rendelkezik, a mai napig dinamikusan fejlődik. Emiatt kapta jelzőjét: Győr - a találkozások városa."   

aagyoristarttotal.jpg

 

 

aaaagyorisatrtnagyitas.jpg

 

gyorcsobbanas.jpg

Három vereség hétvégén

Címkék: btc

2015.03.09. 11:14

Hétvégén a gyönyörű kora tavaszi időben ismét pattogott a labda a sporttelepeken. U18 csapatunk Budaörsre látogatott el a Törökbálint meghívásának eleget téve felkészülési találkozóra.

Törökbálint-BTC 6-0(3-0).

Az U21 csapatunk Polgárdi ellen vette fel a harcot a Peinlich-Ágoston,Szücs,Heim,Glück,Tokaji,Farkas-Jakab D,Jakab Á,Sikó-Mikó összetételű tizeneggyel.Sajnos helyzeteinket nem használtuk ki és két vitás szituációban a síp is néma maradt, így a cseresorral rendelkező ellenfél felőrölte a csapat erejét és 3-0 (1-0) arányban megnyerte a találkozót.

Felnőtt csapatunk 1-0 arányú vereséget szenvedett el Beszédes Sándor vezette Polgárditól egy kemény találkozón. A mieinktől Németh Zsolt,Zabos, Megyesi és a brazil Carvalho nyújtott értékelhető  produkciót.A gárda továbbra
is a 15. helyen szerénykedik.Szombaton Velence lesz az ellenfél 11- és 15 órai kezdettel idegenben.

 

Márton Imre