Izing Antal bicskei lakostól kétszer félmillió azaz 1 millió forint kártérítést követelt a Pálffy Károly polgármester által jegyzett kereset (2017. augusztus 25.) Bicske Város Önkormányzata személyiségi jogának két véleménycikkben, szerinte megvalósult megsértése miatt. 

Azonban a Székesfehérvári Törvényszéken 2018. február 21-én meghozott, elsőfokú, nem jogerős ítéletében a település mint felperes keresete  elutasíttatott. Ráadásul a  Székesfehérvári Törvényszék bírája a keresetet mint alaptalant utasította el. Egyben arra kötelezi Bicske Város Önkormányzatát, hogy fizessen meg Izing Antalnak 100 azaz százezer forintot perköltségként és térítse meg ezen felül az ügyvéd munkadíját is.

torvenyszek.jpg

A fotó forrása: http://birosag.hu/tudjon-meg-tobbet/tortenelem/szekesfehervari-torvenyszek

 A felperes kérte (...) cikkenként 500 000-500 000 forint sérelemdíj megfizetésére kötelezést, ezen összegek 2017. március 27., illetve április 10. napjától a kifizetésig terjedő időre járó törvényes mértékű késedelmi kamatával együtt.

Izing Antal köszönettel kiemeli: a feljelentés 2017. szeptember 22-én történt kézhezvételét követően  az addigi  peranyagot a Társaság a Szabadságjogokért (TASZ)  jogvédő szervezetnek küldve kért segítséget, mert álláspontja szerint szólásszabadsághoz, véleménynyilvánításhoz, a közéleti kérdésekben való megnyilvánuláshoz fűződő alapjogával élt mindkét lakóhelyi önkormányzata által megtámadott cikkében.

Szabó Attilának, a TASZ munkatársának köszönhetően hamarosan létrejött az első budapesti megbeszélés Baltay Levente ügyvéddel, (akit az alperes az Ítélet Magyarországon című monumentális dokumentumfilmben valamint A hátvéd halála és feltámadása című ifjúsági filmben is látott már). 

A TASZ 1994-es megalakulása óta azért dolgozik, hogy Magyarországon bárki megismerhesse alapvető emberi jogait, és érvényesíthesse azokat a hatalom indokolatlan beavatkozásaival és mulasztásaival szemben.

A nagy nemzeti konzultációban és a nagy nemzeti együttműködés rendszerében - khm -, Izing Antal azt kifogásolta mindenekelőtt és arra a tényre is hivatkozott, hogy az őt ismerő, minden elérhetőségének birtokában lévő  perindítótól (Bicske város önkormányzata) semmiféle előzetes felhívás, megkeresés, helyreigazítás vagy pontosítás iránti kérelem a Pálffy Károly által aláírt perindítás előtt nem történt.

Ezt már ugyan írtuk, de jobb kétszer, mint egyszer sem: A Székesfehérvári Törvényszék 2018. február 21-én meghozott, elsőfokú, nem jogerős ítélete a város keresetét elutasította és arra kötelezi Bicske Város Önkormányzatát, hogy fizessen meg Izing Antal alperesnek 100 vagyis százezer forintot és térítse meg az ügyvéd munkadíját is.

Részlet a Székesfehérvári Törvényszéken, Gelencsér Józsefné polgári-gazdasági-közigazgatási-munkaügyi bíró által 2018. február 21-én meghozott ítélet indoklásából:

 "Következetes az ítélkezési gyakorlat abban is, ha a sérelmezett közlések nem voltak indokolatlanul bántóak, sértőek, lealázóak, túlzóak, akkor az nem képezheti polgári jogi felelősségre vonás alapját.
A bíróság tehát jelen perben mindezen szempontokat magáévá téve megállapította, hogy alperes részéről a közügyeket érintő nyilvános közlés történt. Arra a következtetésre jutott, hogy a részletesen ismertetett alperesi bejegyzések a véleménynyilvánítás szabadságát nem lépték túl. A közszereplővel szemben nem voltak indokolatlanul sértőek, túlzóak, így nem voltak alkalmasak a közbizalom lerombolására, a jogbiztonság veszélyeztetésére sem. Ezért a keresetet mint alaptalant elutasította.

A felperes tehát pervesztes lett, ezért a bíróság az 1952. évi III. törvény (rPp.) 78. § (1) bekezdése értelmében kötelezte őt a pernyertes fél költségeinek a megfizetésére. Ebbe a körbe az alperes jogi képviselőjének a munkadíja tartozik, melyet a bíróság a 32/2003. (VIII. 22.) IM sz. r. 3. § (2) bekezdés a) pontja alapján állapított meg. Figyelembe vette a felperes által megítélni kért kártérítés összegét, az alperes jogi képviselője által kifejtett munkát (írásbeli ellenkérelem, egy tárgyaláson való részvétel)".

Miután az elsőfokú, nem jogerős ítélet szerint a TASZ ügyvédje, dr. Baltay Levente jogi képviseletének köszönhetően  megnyertük az ellenem Bicske önkormányzata, a helyi állam által elindított pert, Márffy Anna, a TASZ kommunikációs referense néhány kérdéssel fordult hozzám, amiből az ő segítségével ez született:        
“A www.bicske.blog.hu című oldalt írom és szerkesztem több mint 10 éve. Ez csak az enyém, a munkát saját költségre, saját eszközökkel, minden ellenszolgáltatás nélkül végzem a helyi tájékoztatás érdekében
gyakorlatilag egyedül. Korábban újságíróként dolgoztam. 26 éves koromban elnyertem a MÚOSZ Dr. Szegő Tamásról elnevezett díját. 30 évesen, 2000-ben Flekk 2000 díjat vettem át. Azért kerestem meg a TASZ-t, mert a bicskei önkormányzat feljelentett két - véleményem szerint - ártalmatlan, közérdeket szolgáló és igaz véleménycikkem miatt helyreigazítási, pontosítási kérelem vagy mediáció nélkül.
Sosem volt még sajtóperem, minden problémát peren kívül oldottunk meg. A TASZ vállalása számomra igen nagy megtiszteltetés és ez a mondatom nemcsak formalitás kedvéért íródik.
Ennek a beperlésnek  nagyon fájó az üzenete: mégpedig az, hogy a bicskei polgár ne fogalmazzon meg kritikus véleményt, mert millió forintos összegekre fogják beperelni kamatostul azok a vezetők, akik havonta majdnem milliókat visznek haza közpénzből.
Abban bíztak, hogy el sem megyek a tárgyalásra sem én, sem jogi képviselőm?
Vagy abban, hogy nem állok ki magamért?
Vagy abban, hogy nem lesz rá pénzem? (Ezt eltalálták.)
Vagy abban, hogy elveszik a kedvem az írástól és jól megijesztenek?
Nem sikerült nekik. A pert első fokon megnyertük. Az ítélet nem jogerős.”
 

 

Az alábbi igen hosszú szöveget szintén azért írtam, mert kérte a TASZ saját kérdései alapján. Ez az eredeti, amiből terjedelmi korlátok miatt a fenti rész jelenik meg náluk az ő szerkesztői munkájuk alapján. Itt azonban elfér. Nem kér enni. Aki akarja, elolvashatja:

A www.bicske.blog.hu című oldalt írom és szerkesztem több mint 10 éve. Ez csak az enyém, a munkát saját költségre, saját eszközökkel, minden ellenszolgáltatás nélkül végzem a helyi tájékoztatás érdekében gyakorlatilag egyedül. 2008 után volt egy olyan időszak is Bicskén, amikor a város megszüntette még a rendszerváltoztatás után, a köztársaságban  működni kezdett havi lapját is - a mostani országgyűlési képviselő polgármesterségi kísérlete idején.
Van egy közel 3 ezres Facebook-klub az oldal körül.  Az Ír az olvasó rovat a kedvencem, vagyis a bicskeiek különböző problémafelvetései. Jómagam állampolgári jogaimmal élve formálok és adok helyt CIVIL véleményeknek, hogy az önkormányzat pártos vezetése számára akár tanulságul szolgálhasson helyes(ebb) döntéseikhez .
 Legfontosabb feladatomnak az "összefogás" "gyerekek" címkékhez tartozó posztok. Egy napokban szegény körülmények között élő gyerekek megsegítése érdekében közölt cikket eddig közel 70 ezren töltöttek le, 10 ezren osztották meg.
Korábban újságíróként dolgoztam. 26 éves koromban elnyertem a Dr. Szegő Tamásról elnevezett díjat. 30 évesen, a díj  történetében elsőként. 2000-ben Flekk 2000 díjat vettem át.  
Azért kerestem meg a Társaság a Szabadságjogokért munkatársait, mert szeptember 22-én a bicskei postahivatalban kézhez vettem  Bicske Város Önkormányzatának perindítását személyem ellen, amiben Bicske Város Önkormányzatának személyiségi jogainak állítólagos megsértése miatt 2 X 500 ezer forint kártérítést követelnek tőlem. Történik mindez két - álláspontom szerint -  teljesen ártalmatlan, közjót szolgáló  és igaz cikkem, állampolgári véleményformálásom miatt.
Ezt a pert úgy indította (a legalábbis papírforma szerint) a városlakók szolgálatában álló önkormányzati vezetés, hogy helyreigazítási  kérelem semmilyen formában nem érkezett hozzám, informális megkeresés sem, de még annyi sem, hogy "szia, ez így nem lesz jó, mert... stb." - mediációs szándéknak nyoma sem volt. Pedig európai nép vagyunk.  Azonnal bíróságra "szaladt"  Pálffy Károly polgármester, ami azt jelenti, hogy fel akartak jelenteni. 
 
Például alpolgármester korában nálam jelent meg az az írás, miszerint ő maga is halált megvető bátorsággal megszavazta saját fizetésének jelentős megemelését.  Nem tartózkodott, pedig az úgy elegáns. Szavazatára azért volt szükség, mert a hiányzók miatt nélküle nem biztosan lett volna meg a többség.
A helyreigazítási kérelemre és a mediációra visszatérve: ma már elvárás, hogy a felek ne terheljék a bíróságokat, hanem egyezzenek meg a jogi út hanyagolásával. Legalább tegyenek kísérletet a szemtől szembe megoldásra.
A november 20-án tartott első tárgyaláson a helyreigazítás hiányolásunkkal szemben a felperes jogi képviselője egy 2013-as levélváltásunkat vette elő. Ebben ő adatokat kér a blogról a blogom mail címén. Személyes címemről válaszolva, a levelet saját címemről jegyezve érdeklődtem válaszomban arról, hogy erre vajon miért van szüksége. Ezt követően szinte kioktatna, hogy nekem most udvariasan be kellene mutatkoznom. Hasonlatom szerint, ha egy közlekedési rendőr megállít engem az úton, a napszaknak megfelelő köszönés után az a legelső dolga, hogy megnevezi két szóban intézkedése célját, mibenlétét.  És ők ezt be is tartják.
A mi kis falunk ügyvédjének ezt muszáj volna!
Továbbá blogom korábban bicske.info néven működött. A Médiahatóság felelős szerkesztőt kért 2011 körül az új törvény miatt. Ezt visszautasítva (mert az oldalról nincs bevételem), saját nevemmel intézkedve transzportáltam mindent a blog.hu-ra, aminek az Index ad felelős szerkesztőt. A Felperesnek tudnia kellett az új törvényről, a Médiahatóság intézkedéséről, talán még fellépéséről is. Ha rólam adatok kellenek, elég lett volna odafordulnia. Ha pedig tőlem kér bármit a lakóhelyem önkormányzatának ügyvédje, ne csak azt mondja, hogy mit akar, hanem indokolja meg kérdés nélkül azt is, hogy miért kéri. Mit?, miért? Nem bonyolult.
Tapasztaltam az első tárgyaláson, de csak megérzés szintjén, lehetett csalóka is, hogy megpróbálnak úgy beállítani, mint valami névtelen, arctalan bloggert. Miközben a blogon és Bicskével kapcsolatban 8 ezerszer szerepel az anyakönyvezett nevem, ami egy speciális google funkció használatával megtalálható. Miközben többezres ismeretségem van Bicskén, akik tudják, mit dolgozom. Csak azért nem írok alá mindent teljes nevemmel, mert visszatetsző lenne, hiszen gyakorlatilag egyedül szerkesztem oldalam és persze vannak fiatalok, akik segítenek. Az olvasók kommentjeikben, leveleikben személy szerint engem szólítanak.
2010 előtt, amikor félig-meddig párthoz kötődő kommentelők lepték el az oldalt például rasszista gyalázkodással, még a Facebook-korszak előtt vagy kezdetén.  Egy székesfehérvári újságíró kolléga azt üzente: "Úgy néz ki az oldalad, mint egy....". Akkor vezettem be a kommentárok moderálását. Vagyis előbb megkapom e-mail-en és eldöntöm, hogy beengedem vagy sem.  Minden lapnál, ahol dolgoztam, a szerkesztők döntötték el, melyik olvasói levél alkalmas megjelenésre. Ma például jött egy olyan komment, ami egy közismert városi cég dolgozóit mondja el mindennek, miközben csak kevesen vannak és több ember munkáját elvégzik, ahogy tudják. Az én házam, az én váram, nálam sem lehet akármit. Akinek kellek így, annak kellek, akinek nem, azt is áldja meg az Úr.
Szándéketikai szempontból teljesen tiszta igyekezet az enyém. Mert ha tudnák, mennyi minden népekre, intézményekre, személyekre, képviselőkre vonatkozó gyalázkodást és rágalmat visszatartottam a nyilvánosságra kerüléstől a moderálással, akkor most nem beszélgetnénk Bicske Város Önkormányzatának személyiségi jogának állítólagos megsértéséről.         
 Ügyemben az első tárgyalás november 20-án volt a Székesfehérvári Törvényszéken. Január 31-én lett volna a második, de új időpontot kellett kérni, egy megbetegedés miatt. Az első bíró helyett új bíró vette át ügyünket, mert az első bíró immár a Munkaügyi Bíróságon dolgozik. 
Az egyikbe, a szabadtéri kerti hulladékégetős cikkembe  teljesen beleálltam. Vagyis szerintem az támadhatatlan.  Semmi fizetni, sem helyreigazítani, sem elnézést kérni nem fogok, mert nincs miért. 
Kritizáltam véleménycikkemben egy polgármesteri előterjesztést, amit betűről betűre átmásoltam az anyagomba. Az akkor előkészületi fázisban  lévő döntés  nyaranta minden pénteken engedte volna a kerti hulladékégetést. Akkor, amikor szerintem mindenhol nyitva az ablak a redőny mögött, legalább bukóra, amikor a szabadban vagyunk sokan a nyári hétvége első délutánján.  Akkor, amikor szerintem a mi újonnan épült kerékpárutunkra és bor-utunkra turistákat akarunk hozni.  Ahhoz képest szerintem ez egy előrelépés volt, hogy korábban nyaranta heti kétszer lehetett füstölni, ahogy minden évszakban, a telet kivéve. Feltételezésem szerint a szigorításban szerepe volt cikksorozatomnak, aminek a megtámadott anyagom is része. 
Az egyik cikk az elsők között például Kőszeg példáját tárta Bicske elé egy olvasónak köszönhetően.  Kőszegen betiltották a kert hulladékégetést egy az egyben. De ott szinte minden hónapban elviszik a zöld hulladékot. Nálunk azelőtt csak négyszer vitték el egy évben. A téli időszak kivételével minden héten két napon lehetett égetni!
Bicskéről olvasói képek, szövegek tömegét kaptam a füstös bicskei  medencéről. Ahol sok a beteg és sok a találgatás, hogy ez vajon miért.  A blogom javaslatára tartott meg a város egy olyan jótékonysági rendezvényt, aminek bevétele emlékeim szerint legalább három vagy négy daganatos betegségben szenvedő bicskei gyermek családjának segített. Nem teremtek egyértelmű összefüggést a hulladékégetés és a betegedések között, de nem is zárhatom ki hatásukat.    
Győr mellett az M1-es autópályán napi 30 ezer járművet számlálnak. Szerény becslés alapján azt mondom, hogy Bicske mellett, a templomtól 2,5 km-re  napi 20 ezres a forgalom. Döbbenetes látvány a néha csigalassúságú, pöfögő kamionkonvoj. Van egy még közelebbi főútvonalunk jelentős forgalommal. A települési belső forgalmunk is  erős.
Télen nem lehet kerti hulladékot égetni már évtizedek óta. Télen ugyanis a fűtési szennyezés kellőképpen leterheli a légteret. A tetejébe a nagy nélkülözésben élők mindent elégetnek kályháikban, ami meleget ad és éghető. A rossz anyagi körülmények között vagy egyenesen nyomorúságban élők száma nem kevés.  
A lakosság egy része rendszeresen kábelt éget a Bicskei TC futballpályája  mellett - serdülők, ifik, az utánpótlás is itt edz -, egy lakóteleppel szemben  valamint saját házaik és kertszomszédjaik  telke végében.
Gumiabroncsra öntenek gázolajat, azt gyújtják meg, hogy nagyobb legyen a hőérték. Erre a máglyára dobják a kábelezett fémárút,  amin a szigetelés kőolajszármazékot is tartalmaz.  A füst és a láng hatalmas. Ők eltűnnek házaikba, hogy addig se bukjanak le. Amikor leégett, kesztyűben kifutnak a  forró árúrért.  Majd leadják fizetség ellenében.   Ez rendszeresnek mondható. 
Feltételezhetően cikksorozatom, Ír az olvasó "rovatomban" megjelent fotók, olvasói írások következtében is jobban figyeltek erre és ma már nappal kevesebb égetés zajlik. Azt hitték, hogy éjjel nem látható-érezhető. 
Szándéketikai szempontból a közjó érdekében végzett tisztességes munkám megkérdőjelezhetetlen, ugyanis közléseimben ebben az esetben mindenkit arra biztattam, hogy hívják a rendőrséget azonnal, mert nem tudták mi a teendő. Legtöbben persze a tűzoltóságot hívták, de a rendőrségi hívás is hatékony, központibb. Legjobb a 112 mint központ, azt hiszem Központi Diszpécserszolgálat néven jelentkeznek be. Az FM RFK Kommunikációs Szolgálatának telefonon kikért tanácsát követve jegyeztem a blogra én, aki feljelentés szerintem alaptalan állítása szerint egyéb ügyben jogbizonytalanságot okozó tényező vagyok: hívják a rendőrséget, mondják meg, hogy pontosan mit látnak és hol látják. Ennyi a feladat.  Éppen ez a tájékoztatás az, amin senki nem dolgozott a közpénzen fenntartott városi lapban, portálon, képújságban és tévében, aminek a jogbizonyosság erősítése alapvető feladata.
Hiszen elemi egészség- és környezetvédelmi iránymutatás lett volna a lakosságnak! Ha feljelentésemet tudták finanszírozni Bicske pénzén, akkor ezt kötelező lett volna, mint például a kézmosás evés előtt.
 Bicske területén a levegő  tehát rendkívül leterhelt. Az önkormányzati és pártvezetés részéről elvárható lenne, hogy például a Levegő Munkacsoporttól méréscsomagot rendeljenek meg  a további környezet és lakosságvédelmi intézkedések érdekében. 
 Állampolgári álláspontom szerint, amit nyilvánosságra is hoztam,  ennyire kritikus, légszennyezéstől terhelt területen egy az egyben be kell tiltani a kerti hulladékégetést, komposzttelepet kell létrehozni,  ahová bárki kiviheti a zöld hulladékát nem ipari mennyiségben, legfeljebb bicskei lakos voltát kell igazolnia. Motiválni lehetne a kertes házak lakóit eszközzel, kedvezménnyel a helyi komposztálás használatára.      
A nyári péntekenkénti engedélyezés tervét előirányzó polgármesteri döntést  vagyis az előterjesztés nagy butaságként értékeltem.   Döntésnek is neveztem, mert az előterjesztés a polgármester döntése. Döntés előkészítő dokumentáció volt a javából, az első szava szerint Előterjesztés, amiről minden olvasó tudta, hogy ez még nem érvényes. Itt körülbelül azért kötöttek belém többek között - ha jól értem -, mert szerintük jogbizonytalanságot okozok a közléssel, mert a döntés szerintük azt jelenti, hogy ez végleges. 
Feltehetően cikkem hatására, pár napon belül rendkívüli ülést hívtak össze  és nyárra teljes mértékben betiltották a kerti hulladékégetést. Ezt a hírt boldogan közöltem.  Többször is megismételtem, hogy mindenki jól tudja: nyáron szabadságra megy a füst. Többször, mert annyira örültem, hogy belátták tévedésüket - feltehetőleg cikkem, munkám  hatására.  (Blogomon a címkefelhőben van egy füst címke, talán ott minden ott van az üggyel kapcsolatban.)
 Miféle jogbizonytalanság okozásról beszélnek a keresetben? Bicskén a netes jogtár legelőször nálam jelent meg a használati utasítással együtt.  Volt olyan cikksorozatom, amivel a testületi munka dokumentációjának közzétételét kellett követelnem, például Csákvár akkor kiváló (mostanában nem láttam) honlapjára mutatva, mert nálunk volt olyan időszak, amikor alapvető tájékoztatási kötelezettséggel "terhelve" beérték annyival a XXI. században, hogy faliújságra tették a határozatokat. És a tévébe, ami messze nem ér el minden háztartást.  Ehhez képest emlékszem olyan bicskei, hivatalos újságra, társadalmi szerkesztőbizottságának tagja is voltam, ami minden hónapban hozta a testület kivonatolt munkájának leiratát, erről a címzetes főjegyző gondoskodott.    
  Tudni kell a testületről, hogy jelenleg  2/3 körüli fideszes fölényben minden átmegy, amit a polgármester előterjeszt. Egyetlen olyan jegyzői előterjesztésről tudok, ami megbukott. A dolgozók béremelését kérte a jegyző. Biztos lehettem benne, hogy a nyári péntek füstössé tétele című projekt nagy-nagy bólintással átmegy, ha tényleg ez kerül eléjük. 
Ott tartottunk a Pálffy Károly szerencsére füstbe ment tervével, hogy két nap múlva már másképpen döntöttek és az általam kritizált hibás előterjesztésüket ügyesen eltüntették még a honlapról is, de úgy ám, hogy az április 12-i testületi ülésre való meghívó napirendi pontjai közül hiányzik az első három! Az első volt a levegőtisztasági. Aki korábban rákattintott, megtalálta a szerintem nagyon rossz előterjesztést.

Miután a cikkem kijött - feltehetően munkám hatására - nyárra nagyon helyesen teljesen betiltották a szabadtéri égetést. A rossz változatnak még a nyomát is eltüntették. Én azonban szerencsére  az első pillanatban kinyomtattam és eltettem. Fel is kutattam otthonomban, később másutt is. Dokumentációmban ott van már az is, hogy mennyit dolgoztam azért, hogy ne legyen heti két füstnap 3 évszakon át és hogy hordják el a zöldet is, mint Kőszegen, ahol tehát ezért nincs mit égetni és a szabadtéri égetést  is betiltották ott. A 3 évszak heti két nap füstölés azt jelentette: 9 hónap 36 hetének két napján vagyis évi 72 napon szabad volt a füstölés és a zöld hulladékot évente csak négyszer vitték el. Immáron 6 hónap 24 hetéből heti egy napon lehet füstölni, ami 24 napot jelent egy évben. Nem tökéletes megoldás, de jelentős előrelépés.  
Meggyőződésem szerint a bicskei képviselők egy része népszerűtlennek érezné a teljes tiltást. Ezért nem merik tiltani a füstölést, ami sokaknak természetes.   A mezővárosi létünk a kedvenc kulcsszava a "pártbizottságnak", hogy itt nálunk nem lehet nem égetni. De Ausztriában is vannak mezővárosok és ott egyáltalán nincs égetés, ott komposzt van, mert a gazdák között az "Élni és élni hagyni" elve érvényesül és felvilágosultság jellemzi őket. Náluk több tíz hektáros családi gazdaságokban sem égetnek, nálunk, ebben a kisvárosban, a szorosan egymás mellett álló 800-1600 négyzetméteres telkeken is ezt teszik.  Ausztriában megbecsülik a tiszta levegőt mint kincset. Mint az egészséges élet alapfeltételét. Nem is kell messzire mennünk.   
Közelebb, Kőszegen, az Alpokalján ők is kertekben, szőlőkben gondolkodnak. Csak nem rontják el levegő-kincsüket. 
Hányszor találgatjuk mi bicskeiek is, hogy miért van ennyi súlyos beteg? Ismétlem: Az autópályán napi 30 ezer kocsi megy el Győrnél. Ebből kiindulva Bicskénél a 20 ezer/nap fix. Itt a főútvonal forgalma. Itt a város belső, erős forgalma. A központban lakom. Csúcsban percenként hat autó halad el előttem.  Itt a kábelégetés, ahol a máglyát azzal teszik hatásossá, hogy gumiabroncsokat locsolnak meg gázolajjal, arra megy a kábel, hogy a fémről leégjen a szintetikus szigetelő anyag, ami kőolajszármazék alapú. Télen, amikor szerencsére már évtizedek óta nem lehet kerti szemetet égetni - a nehéz sorsú  emberek mindent elégetnek, ami ég és meleget ad. 
Cikkemet csakis otthonom, családom, barátaim körülményeinek, "a maradék" tiszta levegő megbecsülése érdekében írtam. Szándéketikai szempontból ez makulátlan. Minden személyes érdek nélkül való.  Köszönet illet, nem feljelentés.  De nem leptek meg, voltaképpen nem vártam jobbat. 

A másik cikkben a Petőfi térről írtam. Azt írtam le többször, több korábbi posztban, milyen jó lenne végre egy  városhoz és a közterület névadójához méltóvá tenni ezt a lakott területet és kis mellékutcáit, a Tompa Mihály és a Petőfi Sándor utcákat.  Ezek a közléseim olvasói levelekre és fotókra alapultak.
A megtámadott cikk címe pozitív. Örvendezés annak, hogy megmozdult valami a mostohagyerek tér érdekében.
A cikkemben felhívtam a figyelmet,  hogy nyílt és meghívásos pályázat egy időben, egy objektumra, egyszerre nem írható ki. Ugyanis előbb 2017. március 27. határidővel kiírtak egy NYÍLT pályázatot. Ezt követően március 22-én megjelent ugyanerre egy MEGHÍVÁSOS  pályázat.
   
Azt az állampolgári  véleményem fogalmaztam meg, hogy tudtommal ugyanarra az objektumra, ugyanattól a pályáztatótól  közbeszerzés nem írható ki egyszerre nyílt és meghívásos formában. Ez vagy az. A kettő együtt nagyon nem megy.   Ez a véleményem, és erről egy nem bicskei szakembert is megkérdeztem: 
1. első lépésben testületi döntéssel meg kellett volna szüntetni a nyílt pályázatot és megindokolni a döntést valamint azonnal közzétenni.  2. Jöhet a meghívásos pályázat.
Összes tévedésem, hogy nem a testület hívta meg  három céget, hanem maga polgármester. Közöltem az első tárgyaláson november 20-án, hogy ezt  az apró, jelentéktelen, nem szándékos tévesztésem természetesen helyesbítem.  Hozzáteszem: szerintem polgármester nem tehet meg ilyen szintű intézkedést a testület tudta nélkül és a polgármester a testület része, főleg, ha komolyan vesszük azt a marketingjüket, hogy az önkormányzati vezetés mennyire jó és egységes. Vagyis ez a tévesztés jelentéktelen.   
Abban bízom, hogy csak ijesztgetni akarnak, a hitelemet rontani, kriminalizálni a kampányban és a kampány előtt. És abban is, hogy rájöttek: egyetlen cikkhez 10 ezer megosztás,  70 ezer olvasó két nap alatt,  az azért már tényező. Van még egy-két támadási pont "erődömön", de jól védhetők és ami a legfontosabb, a lelkiismeretem tiszta.
A TASZ vállalása számomra igen nagy megtiszteltetés és ez nemcsak formalitás.  Sosem volt még sajtóperem. Ez sem sajtóper ugyan, de írásaimmal szorosan összefügg.  
Az, hogy ebben még olyan  kiváló ügyvédet  sem kell megfizetnem, mint amilyen Dr. Baltay Levente, ez számomra óriási segítség.
Kezdetektől nyomon követtem a sajtó által a TASZ tevékenységét, ahogy az Amnesty International, a Helsinki Bizottság és a Transparency Internaitonal Magyarország munkáját is nagyra becsülöm.
A feljelentés pénteki kézhezvételét követő hétvégét dühömben végigaludtam, gondoltam erre "rá kell pihenni". Felébredve már biztos voltam benne, hogy a TASZ-hoz fordulok.

Kiemelem, hogy Szabó Attila ügykezelése végtelenül korrekt volt. Amikor néhány nap alatt eldöntötték, hogy vállalják az ügyem,  az számomra nagy megnyugvást jelentett, a következők miatt: a TASZ jogászai is meglátták, bár ilyet nem mondtak, amit én is érzékeltem azonnal: mennyire alaptalan és gyenge lábakon álló támadásról van szó, ami voltaképpen azt kérné a bírótól, hogy azért marasztaljon el, ami valójában nem is úgy volt, ahogy az önkormányzat mondja.  
Arra a kérdésre, hogy mi a fájó ebben az ügyben, akkor objektíven ez a válaszom:  a feljelentés "felettes üzenete" szerint a bicskei polgár ne fogalmazzon meg kritikus véleményt, mert millió forintos összegekre fogják beperelni azok a vezetők, akik havonta majdnem milliókat, de súlyos százezreket  biztos hazavisznek közpénzből.     
Az első és eddig utolsó tárgyaláson kaptunk öt percet arra, hogy az aulában döntsünk a továbbiakról. A Petőfi téri anyag kapcsán hajlandó vagyok leírni, hogy nem szándékosan történt eltévesztés folytán pontatlanul fogalmaztam, mert a Petőfi téri projektre nem a testület, hanem a polgármester hívta meg a cégeket terveztetni március 22-én. Ennyi. A további, a lényeg már  nem tévesztés: mivel a nyílt pályázat március 27-i határidővel még érvényes volt, álláspontom szerint nyílt és meghívásos pályázat ugyanarra, ugyanott, egy időben  - nem működhet! Szabálytalan. Kérjek bocsánatot, mert magyar állampolgárként a véleménynyilvánítás szabadságával élve nyilvánosságra hoztam, amit látok, gondolok és amit megtudtam?!        
E cikkemben egy vélemény, ami alapján az önkormányzat szerint korruptnak nevezem őket. Cikkemben sem a korrupt szó, sem annak szinonimái nem szerepelnek.  
Rendszeres jövedelmem alacsony egy 2006-ban megtörtént baleset óta. Ez utastársaimmal együtt egy  könyv adatgyűjtése érdekében elindult bicskei delegáció tagjaként ért minket. Halált okozó ittas gépjárművezetés történt, a mi autónkat vezető barátunk a helyszínen meghalt, mindannyian vétlenek voltunk. Örülök, hogy élek, 10 hónap kórház után, hosszú idejű felépüléssel.  Munkaképesség csökkenésem jelentős mértékű - egy Munkaügyi Bíróságon hozott ítélet szerint.
Ezeket  a nehézségeimet feljelentőim, e kiváló úriember, aki aláírta  és kollégái a "pártbizottságon" pontosan tudják. Nem mondnám, hogy fáj, mert meglepetést nem okoztak nekem. Nem csalódtam bennük. Bátor kiállásaim megírása közben sokszor eszembe jutott ez a lehetőség, hogy perelni fognak, igyekeztem mindig úgy fogalmazni, hogy akkor se legyek elmarasztalható, ha buzgón megtámadnak. 
 Hozzáteszem, hogy amikor én kártérítést követeltem úgy öt éves "földharcban" az ún. biztosítóval szemben, akkor nekem mindenféle káromat tételeznem kellett és alátámasztani.  Esetükben ez nem történt meg, hasalták a kétszer félmilliót. De lehet, hogy azért, mert szerintük eszmei értéke van az én állítólagos károkozásomnak egy olyan cikkért, amiben leírom, hogy nyáron ne engedjék már a füstölést és egy másikban jegyzem, hogy nem lehet egyszerre nyílt és meghívásos, úgyszólván "kombo" egy pályázati kiírás.       
Barátaim jegyzik meg megdöbbenten:  hogyan lehet egy városnak személyiségi joga? Erre az a válaszom: minden önkormányzat jogi személy. Álláspontom szerint semmiféle személyiségi jog megsértése nem történt részemről. Mindkét támadás meglehetősen gyenge lábakon áll. Őszintén szólva nem is értem, hogy miért támadtak meg ezzel?

Azért, mert abban bíztak, hogy el sem megyek a tárgyalásra sem én, sem jogi képviselőm?
Vagy abban, hogy nem állok ki magamért? (Nem olyan fából faragtak.)
Vagy abban, hogy nem lesz rá pénzem? (Ezt eltalálták.)
Vagy abban, hogy elveszik a kedvem az írástól és jól megijesztenek?
Engem nem Bicske perelt be, hanem a bicskei önkormányzat. Bicske mindig több volt, mint a bicskei önkormányzat.

Egyetlen darab kedvenc könyvet nem tudok a TASZ kérdésére mondani. Csak többet. Márai Füves könyve és a szerző más művei. Radnóti összes. Móricz Zsigmond A boldog ember. Salinger  Zabhegyező, Hrabal Táncórák idősebbeknek és haladóknak. Esterházy Semmi művészet.Szilasi László A harmadik híd, Borbély Szilárd Nincstelenek Nádas Péter Saját halál valamint Fekete István Lutra és a Fekete más művei.  Fiatalon szinte minden Robert Merle-t,  Moldovát és Rejtőt elolvastam.
Kedvenc filmem Az én kis falum valamint a Testről és lélekről címűt  is megszerettem. Sorozatom a Dr.House és a Terápia. Kerékpározás,  erdőjárás, úszás, sakk, utazás, amit szeretek. Vértes, Balaton-felvidék, Őrség, Zemplén a kedvenc tájaim, de körülbelül mindig éppen az, ahol éppen lehetek.  
Kedvenc színházam a Katona, az Átrium és a Szkéné valamint Pintér Béla társulata. Ma nézem meg a Tündöklő középszert :) Igen, a tündöklő középszert. 

Tisztelettel, Izing Antal

 

   

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.