Ezt a képet néhány nappal ezelőtt készítette a bicskeiek blogjának olvasója. 

A vásárlók a kánikula elől autóikkal az áruház épületének árnyékába húzódtak és tilosba parkoltak egy nagy parkoló mellett, ahol lehet szabályosan is.

A rendőrök múlt pénteken nem büntettek, hanem figyelmeztettek az éppen akkor helyszínen lévő forrásunk megfigyelése alapján.  Az sincs kizárva, hogy ezt a figyelmeztetést nem először helyezték a szélvédőkre.  Arról nincs információnk, hogy saját maguk észlelték-e a szabálysértést vagy hívták őket. 

Tegnap újabb képet küldött olvasónk ugyanerről a helyszínről. A rendőrök tegnap már valószínű intézkedtek, mert kamerával rögzítették a tilosban álló járművek adatait és helyzetét. Feltételezésünk szerint ez már a jegyzőkönyvi dokumentáció érdekében készült.

Olvasóink szíves figyelmébe ajánljuk olvasónk kérésének megfelelően, hogy a valódi parkolót használják, már amennyiben a bírság megfizetés helyett szívesebben adnák ezt az összeget például Lidl választékért és minőségért cserébe.

Mivel azonban nem egyértelmű, hogy közvetlenül az épület mellett tilos a parkolás, hívja fel az üzlet erre a vevők figyelmét egyértelmű, minden kétséget kizáró jelzéssel - javasolja olvasónk - vagy egyszerűen menjen szájról szájra, mint a riadólánc. 

(Erre érkezett egy olvasói kommentár:

"Mivel azonban nem egyértelmű, hogy közvetlenül az épület mellett tilos a parkolás"

Már miért ne lenne egyértelmű? Kint van egy megállni tilos tábla, csak a jó irányból kell érkezni... Szembe parkolni az úttesten ezért nem szabályos, mert nem tudni milyen tábla vonatkozik az úttest azon részére..)
@yoshida: Mivel minden egyes sor a parkolóban egy kereszteződés, ezért az a megállni tilos csak az első sorig vonatkozik, azon túl már csak arra kell figyelni, hogy menetirányba álljanak meg. Amúgy jó lenne, ha rendesen jeleznék a megállni tilost, mert elég nagy káosz szokott ott lenni.

A másik, amire érdemes lenne mindenkinek figyelni, hogy a parkoló minden kereszteződése jobbkezes. Szerintem még nem volt olyan, hogy a balról a főút felől jövő autó megadta volna nekem az elsőbbséget. Előbb utóbb ebből is lesz baleset.

 

A Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság Kommunikációs Szolgálatához fordultunk, tájékoztatásukat kérve:   

"Elektronikus úton érkezett megkeresésére reagálva tájékoztatjuk, hogy munkatársaink a nevezett helyszínen és időpontban figyelmeztették a megállás szabályait megszegő gépjárművezetőket, a türelmi időszak leteltével azonban a jogsértés tárgyi súlyának megfelelően intézkednek a szabálytalanul parkoló jármű üzembentartójával, illetve vezetőjével szemben."

 

Következő kérdésünkre ez a válasz érkezett az FMRFK részéről: 

A közúti közlekedésről szóló 1/1975. (II.5.) KPM_BM együttes rendelet / KRESZ/ részletesen előírja a közúti jelzőtáblákra vonatkozó rendelkezéseket, valamint ezeken túlmenően meghatározza a járművek megállásának és várakozásának tilalmát, illetve tételesen felsorolja az annak jelzésére szolgáló jelzőtáblákat. 

 

10. § A közúti jelzőtáblákra vonatkozó közös rendelkezések

 

(1) A közúti jelzőtáblák a járművezetők részére

 

a) az útvonal típusát jelzik,

 

b) az elsőbbséget szabályozzák,

 

c) utasítást adnak,

 

d) tilalmat, illetőleg korlátozást jeleznek,

 

e) veszélyt jeleznek, vagy

 

f) tájékoztatást adnak.

 

(2) A jelzőtábla alatt kiegészítő tábla adhat útmutatást a jelzőtábla jelzésének értelmezésére.

 

(3) A jelzőtáblákat - a (4)-(7) bekezdésben említett kivétellel - az úttest mellett, menetirány szerint a jobb oldalon helyezik el. A jelzőtáblát a bal oldalon, vagy az úttest felett megismételhetik. A jelzőtábla jelzése - a (4) és (5) bekezdésben említett kivétellel - a jelzőtáblával szemben közlekedő minden járműre vonatkozik.

 

(4) Ahol a menetirány szerinti jobb oldalon útburkolati jellel jelölt két vagy több forgalmi sáv van, a forgalmi sáv felett elhelyezett jelzőtábla jelzése az alatta levő forgalmi sávban közlekedő járművekre vonatkozik.

 

(5) A fényjelző készülékkel együtt (alatta vagy felette) elhelyezett kötelező haladási irányt jelző tábla jelzése azokra a járművekre vonatkozik, amelyekre a fényjelző készülék jelzése irányadó.

 

(6) A megállási és a várakozási tilalmat, valamint a várakozóhelyet jelző táblát az úttest mellett, menetirány szerint a jobb és a bal oldalon egyaránt elhelyezhetik. E jelzőtáblák hatálya az úttestnek arra az oldalára terjed ki, amelyik mellett azokat elhelyezték.

 

15. § (1) A járművek megállását vagy várakozását tiltó jelzőtáblák:

 

a) „Megállni tilos” (60. ábra); a tábla azt jelzi, hogy - a forgalmi vagy műszaki okból szükséges megállást kivéve - megállni, valamint várakozni tilos;

 

https://net.jogtar.hu/get-doc-resource?resourceid=gp2_16_97500001$BKPM__999_60$BBMP_0.png

 

60. ábra

 

https://net.jogtar.hu/get-doc-resource?resourceid=gp2_16_97500001$BKPM__999_61$BBMP_0.png

 

61. ábra

 

b) „Várakozni tilos” (61. ábra); a tábla azt jelzi, hogy várakozni tilos; a jelzőtábla alatt elhelyezett kiegészítő táblán levő felirat jelezheti, hogy a várakozási tilalom a járművek meghatározott körére nem terjed ki;

 

c) *  „Korlátozott várakozási övezet” (61/a. ábra); a tábla azt jelzi, hogy az úton „Korlátozott várakozási övezet vége” (61/b. ábra) tábláig a várakozás a 113. és 114. ábra szerinti kiegészítő táblán feltüntetett időtartamig, illetőleg feltételekkel engedélyezett.

 

https://net.jogtar.hu/get-doc-resource?resourceid=gp2_16_97500001$BKPM__999_61A$BBMP_0.png

 

61/a. ábra

 

https://net.jogtar.hu/get-doc-resource?resourceid=gp2_16_97500001$BKPM__999_61B$BBMP_0.png

 

61/b. ábra

 

(2) Az (1) bekezdés a) és b) pontjában említett jelzőtáblák hatálya a táblánál kezdődik és a következő útkereszteződésig tart, kivéve * 

 

a) ha a jelzőtábla alatt elhelyezett kiegészítő tábla ennél rövidebb távolságot jelöl meg,

 

b) ha ellenkező értelmű jelzőtábla a tilalmat előbb feloldja,

 

c) a (3) bekezdésben említett esetet.

 

(3) Az (1) bekezdésben említett jelzőtáblák alatt - a tábla síkjára merőlegesen - elhelyezett kiegészítő táblán nyíl jelezheti, hogy a tilalom hatálya a táblától kezdődően vagy a tábláig áll fenn (a nyíl iránya a korlátozás alá eső terület felé mutat, 62. ábra), illetőleg a tábla előtt és után egyaránt fennáll (63. ábra).

 

https://net.jogtar.hu/get-doc-resource?resourceid=gp2_16_97500001$BKPM__999_62$BBMP_0.png

 

62. ábra

 

https://net.jogtar.hu/get-doc-resource?resourceid=gp2_16_97500001$BKPM__999_63$BBMP_0.png

 

63. ábra

 

(4) Ha az (1) bekezdésben említett jelzőtáblák alatt elhelyezett kiegészítő tábla időszakot jelöl meg, a tilalom csak ebben az időszakban áll fenn.

 

(5) Ha az (1) bekezdés b) pontjában említett jelzőtábla alatt elhelyezett kiegészítő tábla időtartamot jelöl meg, a jelzőtábla csak a megjelölt időtartamot meghaladó várakozást tiltja.

 

(6) *  Az (1) bekezdés b) pontjában említett jelzőtábla alatt kiegészítő tábla utalhat arra, hogy a várakozás kijelölt rakodóhely szabadon hagyása érdekében tilos. A kiegészítő tábla feltünteti azt az időszakot és távolságot is, amelyen a tilalom fennáll (61/c. ábra). Ilyen helyen az áruszállító jármű a folyamatos fel- és lerakodáshoz szükséges ideig maradhat; más jármű - akár 5 percnél hosszabb ideig is - akkor tartózkodhat, ha a vezető a járműnél marad és áruszállító jármű érkezésekor annak a rakodóhelyre való beállását haladéktalanul lehetővé teszi.

 

https://net.jogtar.hu/get-doc-resource?resourceid=gp2_16_97500001$BKPM__999_61AA$BBMP_0.png

 

61/c. ábra

 

(7) *  Az (1) bekezdésben említett jelzőtáblák alatt elhelyezett kiegészítő jelzőtábla (63/a. ábra) az útpadkán történő megállási (várakozási) tilalomra is utal.

 

https://net.jogtar.hu/get-doc-resource?resourceid=gp2_16_97500001$BKPM__999_63A$BBMP_0.png

 

63/a. ábra

 

(8) *  Az (1) bekezdés c) pontjában említett „Korlátozott várakozási övezet” jelzőtábla a 14. § (14) bekezdésében meghatározott jelzőtáblával és kiegészítő táblával együtt is alkalmazható. Ebben az esetben a várakozás feltételeire a kiegészítő táblán feltüntetettek az irányadók.

 

(9) *  Az (1) bekezdés a) és b) pontjában említett jelzőtáblák alatt elhelyezett kiegészítő tábla (63/b. ábra) azt jelzi, hogy az itt szabálytalanul várakozó járművet elszállítással eltávolíthatják.

 

https://net.jogtar.hu/get-doc-resource?resourceid=gp2_16_97500001$BKPM__999_63B$BBMP_0.png

 

63/b. ábra

 

(10) *  A 17. § (1) bekezdés e) pontjában említett jelzőtáblák (113. és 114. ábra) és a 15. § (1) bekezdés c) pontjában említett jelzőtábla (61/a. ábra) alatt elhelyezett kiegészítő tábla (63/c. ábra) azt jelzi, hogy a jelzőtáblákkal meghatározott várakozási szabályokat megszegő járművet kerékbilincs alkalmazásával rögzíthetik.

 

https://net.jogtar.hu/get-doc-resource?resourceid=gp2_16_97500001$BKPM__999_28kor$AJ$BBMP_0.png

 

63/c. ábra

 

A KRESZ további előírása értelmében:

 

40. § Megállás

 

„(1) Járművel megállni - ha közúti jelzésből vagy a (2)-(5) bekezdés rendelkezéséből más nem következik - csak az úttest menetirány szerinti jobb szélén, azzal párhuzamosan, egy sorban szabad…”

 

 

 

Az utasítást adó táblák hatálya a mozgó járművekre vonatkozó tilalmak vége tábláig, az ellentétes értelmű tábla jelzésig, vagy útkereszteződésig terjed ki.

A közúti jelzőtáblák kihelyezése és elhelyezése nem a rendőrség hatáskörébe tartozó feladat, a nevezett helyszínen történt elhelyezésükkel összefüggésben, a helyes és egységes értelmezés érdekében célszerű egyeztetni a jelzőtáblák kihelyezőjével.

 

 

 

 

 


   

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

"Mivel azonban nem egyértelmű, hogy közvetlenül az épület mellett tilos a parkolás"

Már miért ne lenne egyértelmű? Kint van egy megállni tilos tábla, csak a jó irányból kell érkezni... Szembe parkolni az úttesten ezért nem szabályos, mert nem tudni milyen tábla vonatkozik az úttest azon részére...
@yoshida: köszönöm! megnézem. mindig bringával megyek és mindig a Kossuth u. felől érkezem.
@yoshida: Mivel minden egyes sor a parkolóban egy kereszteződés, ezért az a megállni tilos csak az első sorig vonatkozik, azon túl már csak arra kell figyelni, hogy menetirányba álljanak meg. Amúgy jó lenne, ha rendesen jeleznék a megállni tilost, mert elég nagy káosz szokott ott lenni.

A másik, amire érdemes lenne mindenkinek figyelni, hogy a parkoló minden kereszteződése jobbkezes. Szerintem még nem volt olyan, hogy a balról a főút felöl jövő autó megadta volna nekem az elsőbbséget. Előbb utóbb ebből is lesz baleset.