"Jegyek elővételben a lelkészi hivatalban, vagy a helyszínen válthatók."

A Miniszterelnökség sajtómeghívója szerint vasárnap délután öt órától mutatják be a megújult református templomot és parókiát Csabdin.   "A Fejér megyei községben a II. világháború során három hónapig állt a front. A harcokban megsemmisült a templom teljes tetőszerkezete és a parókiát is találat…

Forrás

Ha elmegyek e templomdomb mellett, majdnem mindig ez jut eszembe, ahogy föltekintek.  

Kiss Ferenc egy bicskei fiatalember meg is érkezett a Partiumi Keresztény Egyetemre, Nagyváradra. Mindene a zene. Kántor, karvezető, karmester, ének-zene tanítás terület az élete. A két éve elhunyt Csizmadia László karnagyról, zenetanárról, a Zeneiskola és a Fúvószenekar alapítójáról nagyon szépen…

"1945. június 11-én a magyarországi Ciszterci Rend férfi ágának elöljárója, Endrédy Vendel zirci apát úr megbízásából Naszályi Emil magiszter és főiskolai tanár irányításával indult újra a női monasztikus ciszterci élet Magyarországon. Emil atyát Isten olyan kiváló szellemi és lelki képességekkel…

Forrás: Imeli László gyűjteménye - Háttérben a fehér tornyunk jellegzetes süvegje, előtte pedig az akkor bizonyára működő református iskola.

Füle József (Cegléd, 1894 – Bicske, 1982) összesen majdnem 60 éves, bicskei református lelkipásztori szolgálatának csak az utolsó 12 éve esett egybe az én kis életemmel. Nem az ő templomába jártam, de irigyeltem azt az iskolatársamat, akit szülei hozzá, a parókiára járatnak németórára.  Füle bácsi…

A legnehezebb időkről Szép, nehéz és fájdalmas memoárt olvashattam Csabdi háborús éveiről. Mind nevekkel, helyszínekkel, bölcs és művelt lelkész szempontjából, egyes szám első személyben. Két év csodái /személyes élmények 1943 nyarától 1945 nyaráig/ címet viseli Dr. Imre Ernő református lelkész…

  Ágh Gyula Mihály festőművész Karai Csaba fotográfus Pálfi Balázs fotográfusFekete Ildikó tojásíró művész Csere Tímea grafikus Lődy Lászlóné Janka festő Szarvas Éva festőFarkas Tünde gravírozó,hennafestőNémeth Anikó horgolóIkker Jánosné Mária babagyűjtőRózsa Mária festőművész Vincze Zita…

"Mindenkit szeretettel várunk!"

Címkék: református

2017.09.21. 09:22

  Régi-új nagy harang a bicskei református templom tornyában....

A reformáció kezdetének 500. évfordulóján a bicskei református templom tornyában egy 840 kg tömegű új harang szólal meg a 450 és 270 kg-os meglévő harangok mellett, akik már régen ott laknak a fehér toronyban. A reformátusok nagy harangját a II. világháború idején vitte el a magyar állam fegyvernek…

A 2060 blog közlése alapján. Ez a fotó egy örökbecsű darab lesz, tudom, hogy A/3-as méretben a parókia közösségi termében, bekeretezve fog függeni és minden első-látó összecsapja majd a tenyerét, de legalábbis hosszan nézi majd. Az év bicskei fotója gyanús alkotás.       (Személyes megjegyzésem,…

Vértesaljai gyalog és kerékpáros túra a reformáció jegyében (kb. 300 km)!2 hét alatt teljesíthető (tervezett kezdés: 2017. július 17, tervezett befejezés: 2017. július 27), bárki bármelyik részéhez, akár egyetlen napra is csatlakozhat!Jelentkezni lehet itt, vagy a 06 20 475 5940-es…

Szabó Ferenc mányi lelkipásztort, vértesaljai esperest választották a Dunamelléki Református Egyházkerület új főjegyzőjévé. Két főjegyzőjelöltre szavazhattak a presbitériumok a Dunamelléki Református Egyházkerület főjegyzőválasztásának második fordulójában, amelyre azután került sor, hogy az…

Koncert fehérben

Címkék: református mány golci

2017.05.15. 18:06

Goldsman Tamás gitáros és a Szent László Iskolából és a bicskei katolikus templom orgonája mellől ismert Illés Richárd is zenélni fognak a mányi jótékonysági koncerten. 

Arról a sajnálatos tényről, hogy a református főbejáratával szemben, a ravatalozó kápolnától balra elhelyezkedő ódon kriptakápolna ajtó nélkül nyitva áll, az alábbi olvasói levélből értesültem. Akkor még nem tudhattam, hogy a kovácsoltvas eredeti rácsokat leadás céljából valószínűleg ismeretlen…

  „A harang - különösen a falusi emberek életében - mindig kiemelkedő szerepet játszott. 1944 őszén szomorú hír járta be a falut (Bicskét): Elviszik a harangokat. A református templomból a legnagyobb harang lett az áldozat, a 840 kg-os - 1927-ben felszentelt.A gyülekezet a harang elvitele előtti…

Az egyebek mellett képes helytörténeti dokumentációkat gyűjtő Imeli Lászlótól kaphatta meg a Bicskei Szó olvasóköre ezt a majdnem 60 éves emléket egy kéréssel, egy feladattal. "Ezen a képen, ha jól számolom 19 bicskei gazda szerepel. Én sajnos egyet sem ismerek fel. Segítenél, akár privát, akár…

A Bicskéhez legközelebb eső városban, a Zsámbékon működő Alex Fémbútorgyár közleménye, ami Facebook oldalukon olvasható.  "Büszkék vagyunk rá, hogy a Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma és Diákotthona, a Maróthi György Kollégium, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem és a Tiszántúli…